Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Muahhar:sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki devam

terimler Muallak:havada boşta duran; sürüncemede kalmış devam

terimler Muamelat:muameleler; işlemler devam

terimler Muaraza:çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga devam

terimler Muassır:Aynı yüzyıl içinde olan. devam

terimler Muavin:yardımcı devam

terimler Muayyen:belirli; belli; saptanmış devam

terimler Muayyen mâ-adâ:başka; dışında devam

terimler Mubayaa:satın alma devam

terimler Mucibince:gereğince; uyarınca devam

terimler Mucip:gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi devam

terimler Mucip sebepler:gerektirici sebepler; gerekçe devam

terimler Mugayir:aykırı; zıt; ters devam

terimler Muğlak:Flu, anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık devam

terimler Muhaceret:Yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme, göçme. devam

terimler Muhakeme:yargılama devam

terimler Muhakeme usulü:Yargı yolu, yargılama usulü devam

terimler Muhakkik:Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, gerçeği araştıran devam

terimler Muhammen:tahmin edilen devam

terimler Muharrer:yazılı; yazılmış devam

terimler Muhassas:tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü devam

terimler Muhatara:riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan devam

terimler Muhayyerlik:bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçi devam

terimler Muhdesat:sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler devam

terimler Muhik:haklı; geçerli; uygun; gerekli devam

terimler Muhkem kaziye:kesin hüküm devam

terimler Muhtar:özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın