Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Laakal:En az devam

terimler Lâfz (lafız):söz devam

terimler Lağvetmek:Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek; Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak devam

terimler Lâhik:yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi devam

terimler Laik:Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan devam

terimler Lâübâlî:ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benli devam

terimler Layiha:Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; ta devam

terimler Lede-l-hâce:hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman devam

terimler Ledelicap:icap ettiğinde devam

terimler Legal:Yasal; kanuni; hukuki devam

terimler Leh:Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı devam

terimler Lehtar:Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elin devam

terimler Levâzım:gerekli şeyler; malzeme; malzemeler devam

terimler Levvam:Çekiştiren, dedikodu yapan, başa kalkan devam

terimler Liberal:Kişi özgürlükleri, düşünce özgürlüğü ve siyasi özgürlükler yanlısı kişi; başkalarına karşı hoşgörü devam

terimler Lisans:Bir malı yabancı firma adına üretme izni devam

terimler Literal:Kelimesi kelimesine, her şeyi harfi harfine yerine getiren, yalın sade. devam

terimler Literatür:Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü. devam

terimler Livâ':bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak devam

terimler Liyakat:Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim devam

terimler Lokavt:Bir iş yerinde veya iş kolunda, faaliyetin tamamen durdurmasına neden olacak şekilde, işçilerin iş devam

terimler Lükata:buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. devam

terimler Ma'dûd:sayılı; devam

terimler Maada:…başka devam

terimler Maarif:Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner. devam

terimler Madde-i sabıka:yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler devam

terimler Maddi Edim:Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen, bizzat borçlu tarafından yerine ge devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın