Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerLaakal: En az

  terimlerLâfz (lafız): söz

  terimlerLağvetmek: Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek; Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak

  terimlerLâhik: yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi

  terimlerLaik: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan

  terimlerLâübâlî: ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benli

  terimlerLayiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı.

  terimlerLede-l-hâce: hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman

  terimlerLedelicap: icap ettiğinde

  terimlerLegal: Yasal; kanuni; hukuki

  terimlerLeh: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı

  terimlerLehtar: Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir

  terimlerLevâzım: gerekli şeyler; malzeme; malzemeler

  terimlerLevvam: Çekiştiren, dedikodu yapan, başa kalkan

  terimlerLiberal: Kişi özgürlükleri, düşünce özgürlüğü ve siyasi özgürlükler yanlısı kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kimse, hoşgörüy

  terimlerLisans: Bir malı yabancı firma adına üretme izni

  terimlerLiteral: Kelimesi kelimesine, her şeyi harfi harfine yerine getiren, yalın sade.

  terimlerLiteratür: Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü.

  terimlerLivâ': bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak

  terimlerLiyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim

  terimlerLokavt: Bir iş yerinde veya iş kolunda, faaliyetin tamamen durdurmasına neden olacak şekilde, işçilerin işveren tarafından topluca işten uzaklaştır

  terimlerLükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.

  terimlerMa'dûd: sayılı;

  terimlerMaada: …başka

  terimlerMaarif: Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner.

  terimlerMadde-i sabıka: yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler

  terimlerMaddi Edim: Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen, bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan edim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   44 45 46 47 48 49 50   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın