eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMaddi Hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata.

  terimlerMaddi Mal: Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal.

  terimlerMaden kirası: Maden işletilsin veya işletilmesin devlete verilen para

  terimlerMadersahi: Anaerkil

  terimlerMadrûb: dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş

  terimlerMadun: Alt aşamada bulunan, birinin buyruğu altında görevli,Ast.

  terimlerMafevk: üst

  terimlerMağdur: Haksızlığa uğramış

  terimlerMağsûb: gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

  terimlerMahakim: Yargı Kurumları, Mahkemeler

  terimlerMahalli hukuk: Yöresel dar hukuk.

  terimlerMahalli idare: mahallî idare - yerel yönetim

  terimlerMahalli idareler: Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmet

  terimlerMahalli seçim: Belli bir bölgede yapılan seçim

  terimlerMahcur: Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı

  terimlerMahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş

  terimlerMahcuz (Hacizli): Üzerinde satılamaz şerhi bulunan menkul / gayrimenkul her türlü eşya veya değer.

  terimlerMahdut: sınırlanmış; tahdit edilmiş

  terimlerMahfuz: saklı; gizli

  terimlerMahir: Becerikli - İşinin Ehli.

  terimlerMahiyet: nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü

  terimlerMahkeme Kararı: Dava sonunda açıklanan karar, hüküm

  terimlerMahkum: Mahkûm, hüküm giymiş, hükümlü. Mahkûmiyet kararı kesinleşen sanık.

  terimlerMahkumiyet: mahkûmiyet - Hüküm giymiş olma durumu, Hüküm giyilen süre

  terimlerMahkumunbih: hüküm konusu

  terimlerMahlûl: hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan

  terimlerMahluliyet kararı: Mirasçısı olmadığı için mal varlığının Devlete kaldığına dair mahkeme kararı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   45 46 47 48 49 50 51   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın