Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerKişisel Hak: Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak.

  terimlerKitab'ül-icare: icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)

  terimlerKodifikasyon: Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir.

  terimlerKolektif: Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.

  terimlerKollektif şirket: ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin s

  terimlerKolluk: Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevlileri.

  terimlerKomisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu): Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) atanan, bir üyesi Başsavcı, diğer

  terimlerKomşu: İsim; konutları yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad sıfat; sınır ortaklığı bulunan, mücavir.

  terimlerKonişmento: Konşimento, ya da taşıma senedi (bill of lading) üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıy

  terimlerKonkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir a

  terimlerKonsinyasyon: mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağ

  terimlerKontrat: mukavele; sözleşme

  terimlerKonuşmama Hakkı: Adli makamlarca suçluya tanınan ifade vermeme hakkı

  terimlerKonut Dokunulmazlığı: Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve eşyaya el konulmaması durumu.

  terimlerKovuşturma: İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreç. Ceza davasının mahkem

  terimlerKuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kulla

  terimlerKurum: Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese, kuruluş, tesis.

  terimlerKuvvei müsellaha: Güvenlik kuvvetleri

  terimlerKuyûd: kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler

  terimlerKülfet: sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet

  terimlerKülliyat: Hakkında yazılan tüm eserleri barındıran dizi.

  terimlerKüsur: artık

  terimlerKüşade: açma; işletmeye açmak

  terimlerKütüb: kitaplar

  terimlerLâ-akall: en azından; daha aşağı olmaz

  terimlerLâ-yete gayyer: sabit; değişmez; bozulmaz

  terimlerLâ-yüs'el: Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   43 44 45 46 47 48 49   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın