Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerMahpus: İradesi dışında, bir mekanda tutulan, hapsedilen

  terimlerMahrukat: Yakacak,yakıt.

  terimlerMahrum: yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen

  terimlerMahsulât: mahsuller; ürünler

  terimlerMahsup: Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş. Daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylemi sonucu aldığı mahkûmiyetten önceki tutuk

  terimlerMahsus: özgü; özel; müstakil; özel olarak

  terimlerMahzar: Mahkeme sicil defteri , Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe, Yüksek makamlı bir kimsenin yanı, huzuru

  terimlerMakable şâmil: geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen

  terimlerMakable teşmil: bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi

  terimlerMakaddim: Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir.

  terimlerMakrûn: yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

  terimlerMaksûr: kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı

  terimlerMaksut: Kast edilen- istenilen güdülen amaçlanan.

  terimlerMaktu: götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız

  terimlerMaktul: Öldürülmüş, öldürülen (maktül)

  terimlerMakul: Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü.

  terimlerMakule: çeşit; tür; soy

  terimlerMal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşya

  terimlerMal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması

  terimlerMal Birliği: Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik oldu

  terimlerMal Ortaklığı: Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakk&

  terimlerMalen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk).

  terimlerMalik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi.

  terimlerMalumat: Bilgi

  terimlerMalumat-i zaruriyye: Zorunlu bilgi

  terimlerMamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir

  terimlerMamelek: malvarlığı

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   46 47 48 49 50 51 52   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın