Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler Mahpus:İradesi dışında, bir mekanda tutulan, hapsedilen devam

  terimler Mahrukat:Yakacak,yakıt. devam

  terimler Mahrum:yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen devam

  terimler Mahsulât:mahsuller; ürünler devam

  terimler Mahsup:Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş. Daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylem devam

  terimler Mahsus:özgü; özel; müstakil; özel olarak devam

  terimler Mahzar:Mahkeme sicil defteri , Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe, Yüksek makamlı devam

  terimler Makable şâmil:geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen devam

  terimler Makable teşmil:bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi devam

  terimler Makaddim:Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir. devam

  terimler Makrûn:yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakı devam

  terimler Maksûr:kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı devam

  terimler Maksut:Kast edilen- istenilen güdülen amaçlanan. devam

  terimler Maktu:götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız devam

  terimler Maktul:Öldürülmüş, öldürülen (maktül) devam

  terimler Makul:Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. devam

  terimler Makule:çeşit; tür; soy devam

  terimler Mal:Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü devam

  terimler Mal Beyanı:Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama devam

  terimler Mal Birliği:Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzer devam

  terimler Mal Ortaklığı:Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamı# devam

  terimler Malen Sorumlu(luk):Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam

  terimler Malik:Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi. devam

  terimler Malumat:Bilgi devam

  terimler Malumat-i zaruriyye:Zorunlu bilgi devam

  terimler Mamafih:Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam

  terimler Mamelek:malvarlığı devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın