Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mahpus:İradesi dışında, bir mekanda tutulan, hapsedilen devam

terimler Mahrukat:Yakacak,yakıt. devam

terimler Mahrum:yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen devam

terimler Mahsulât:mahsuller; ürünler devam

terimler Mahsup:Hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş. Daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylem devam

terimler Mahsus:özgü; özel; müstakil; özel olarak devam

terimler Mahzar:Mahkeme sicil defteri , Yüksek bir makama sunulmak için yazılan çok imzalı dilekçe, Yüksek makamlı devam

terimler Makable şâmil:geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen devam

terimler Makable teşmil:bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi devam

terimler Makaddim:Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir. devam

terimler Makrûn:yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakı devam

terimler Maksûr:kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı devam

terimler Maksut:Kast edilen- istenilen güdülen amaçlanan. devam

terimler Maktu:götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız devam

terimler Maktul:Öldürülmüş, öldürülen (maktül) devam

terimler Makul:Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. devam

terimler Makule:çeşit; tür; soy devam

terimler Mal:Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü devam

terimler Mal Beyanı:Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama devam

terimler Mal Birliği:Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzer devam

terimler Mal Ortaklığı:Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamı# devam

terimler Malen Sorumlu(luk):Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam

terimler Malik:Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi. devam

terimler Malumat:Bilgi devam

terimler Malumat-i zaruriyye:Zorunlu bilgi devam

terimler Mamafih:Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam

terimler Mamelek:malvarlığı devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın