Yazılı Sınav Soruları
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKesbetmek : kazanmak; edinmek; sağlamak... devam et

  terimler sözlüğüKesinleş(tir)me : Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkem... devam et

  terimler sözlüğüKeşide : Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösteril... devam et

  terimler sözlüğüKeşif : Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde incel... devam et

  terimler sözlüğüKetmetmek : gizlemek; saklamak; sır tutmak... devam et

  terimler sözlüğüKeyfiyet : iş; durum; mesele... devam et

  terimler sözlüğüKezailik : aynı şekilde... devam et

  terimler sözlüğüKısa Karar : Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar.... devam et

  terimler sözlüğüKısıt : Bunama, mahkum olma vb. sebeplerden dolayı kanunun, bir kimsenin malın... devam et

  terimler sözlüğüKıstâs : ölçü; ölçüt... devam et

  terimler sözlüğüKıstelyevm : Göreve gelinmediği veya geç gelindiği için maaş veya gündelikten kesin... devam et

  terimler sözlüğüKışlak : Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya... devam et

  terimler sözlüğüKıta Sahanlığı : Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesin... devam et

  terimler sözlüğüKıyâs : karşılaştırma; oranlama; örnekseme... devam et

  terimler sözlüğüKişisel haklar : kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bul... devam et

  terimler sözlüğüKifâyet : kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik... devam et

  terimler sözlüğüKira Sözleşmesi : Bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanıl... devam et

  terimler sözlüğüKişi : Hak sahibi varlık.... devam et

  terimler sözlüğüKişilik Hakları : Bir kişinin maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkla... devam et

  terimler sözlüğüKişisel Edim : Bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edim.... devam et

  terimler sözlüğüKişisel Hak : Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın ser... devam et

  terimler sözlüğüKitab'ül-icare : icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)... devam et

  terimler sözlüğüKodifikasyon : Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta ya... devam et

  terimler sözlüğüKolektif : Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir a... devam et

  terimler sözlüğüKollektif şirket : ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzer... devam et

  terimler sözlüğüKolluk : Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevli... devam et

  terimler sözlüğüKomisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu) : Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hâkimler v... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   42 43 44 45 46 47 48   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın