Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerKast: Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesi

  terimlerKat irtifakı: Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti ku

  terimlerKat maliki: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.

  terimlerKat malikleri kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul.

  terimlerKat mülkiyeti: Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantıl&#

  terimlerKat': kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme

  terimlerKatılan (Müdahil): Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi.

  terimlerKâtib-i Adil: Noter.

  terimlerKatibi Adil: Noter.

  terimlerKatiyet kesbetmek: hale gelmek

  terimlerKavâid: kaideler; usuller; kurallar; yasalar

  terimlerKavi: kuvvetli

  terimlerKayıt Tashihi / Düzeltmesi: Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi.

  terimlerKaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetki

  terimlerKayyum: Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse

  terimlerKaza: yargı

  terimlerKaza-î merci: yargı organı; mahkeme

  terimlerKaza-i taksim: Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile aç

  terimlerKazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir.

  terimlerKazaî karar: yargısal karar

  terimlerKazai Rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması

  terimlerKazaî tefsir: yargısal yorum

  terimlerKazandırıcı Zamanaşımı: Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımı.

  terimlerKazanılmış Hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep

  terimlerKaziyye-i muhkeme: kesin hüküm

  terimlerKazuistik: Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasuistik = her hadiseyi hususiyeti zaviyesi

  terimlerKe-en-lem-yekün: sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   41 42 43 44 45 46 47   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın