Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Kast:Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek devam

terimler Kat irtifakı:Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina devam

terimler Kat maliki:Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi. devam

terimler Kat malikleri kurulu:Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul. devam

terimler Kat mülkiyeti:Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagay devam

terimler Kat':kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme devam

terimler Katılan (Müdahil):Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi. devam

terimler Kâtib-i Adil:Noter. devam

terimler Katibi Adil:Noter. devam

terimler Katiyet kesbetmek:hale gelmek devam

terimler Kavâid:kaideler; usuller; kurallar; yasalar devam

terimler Kavi:kuvvetli devam

terimler Kayıt Tashihi / Düzeltmesi:Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi. devam

terimler Kaynak hakkı:Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alm devam

terimler Kayyum:Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse devam

terimler Kaza:yargı devam

terimler Kaza-î merci:yargı organı; mahkeme devam

terimler Kaza-i taksim:Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi devam

terimler Kazaî içtihatler:Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul devam

terimler Kazaî karar:yargısal karar devam

terimler Kazai Rüşt:15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kıl devam

terimler Kazaî tefsir:yargısal yorum devam

terimler Kazandırıcı Zamanaşımı:Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni devam

terimler Kazanılmış Hak:Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep devam

terimler Kaziyye-i muhkeme:kesin hüküm devam

terimler Kazuistik:Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasu devam

terimler Ke-en-lem-yekün:sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın