eğitim sitesi
22 Ekim 2016 Cumartesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKâtib-i Adil : Noter.... devam et

  terimler sözlüğüKatibi Adil : Noter.... devam et

  terimler sözlüğüKatiyet kesbetmek : hale gelmek... devam et

  terimler sözlüğüKavâid : kaideler; usuller; kurallar; yasalar... devam et

  terimler sözlüğüKavi : kuvvetli... devam et

  terimler sözlüğüKayıt Tashihi / Düzeltmesi : Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi.... devam et

  terimler sözlüğüKaynak hakkı : Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağ&#... devam et

  terimler sözlüğüKayyum : Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevle... devam et

  terimler sözlüğüKaza : yargı... devam et

  terimler sözlüğüKaza-î merci : yargı organı; mahkeme... devam et

  terimler sözlüğüKaza-i taksim : Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama duru... devam et

  terimler sözlüğüKazaî içtihatler : Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümle... devam et

  terimler sözlüğüKazaî karar : yargısal karar... devam et

  terimler sözlüğüKazai Rüşt : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvaf... devam et

  terimler sözlüğüKazaî tefsir : yargısal yorum... devam et

  terimler sözlüğüKazandırıcı Zamanaşımı : Kanunun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şartlarla bir kimseye ... devam et

  terimler sözlüğüKazanılmış Hak : Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, mükt... devam et

  terimler sözlüğüKaziyye-i muhkeme : kesin hüküm... devam et

  terimler sözlüğüKazuistik : Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çö... devam et

  terimler sözlüğüKe-en-lem-yekün : sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi... devam et

  terimler sözlüğüKeenlemyekün : Sanki hiç yokmuş gibi, sanki hiç olmamış gibi.... devam et

  terimler sözlüğüKefalet : kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karş... devam et

  terimler sözlüğüKefalet Sözleşmesi : Kefilin, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde bundan kişisel o... devam et

  terimler sözlüğüKeff-i yed : elçekme; vazgeçme; karışmama... devam et

  terimler sözlüğüKemâl : olgunluk; tamlık; eksiksizlik... devam et

  terimler sözlüğüKerhen : iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki... devam et

  terimler sözlüğüKesb : çalışıp kazanma; edinme... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   41 42 43 44 45 46 47   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın