Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerKanaatbahş: inandırıcı

  terimlerKani: Kanmış, inanmış

  terimlerKanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır

  terimlerKanun Hükmünde Kararname: Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki kanununa dayanarak, Bakanlar kurulunca belli konuları düzenlemek Üzere çıkarılan yazıl

  terimlerKanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yaz

  terimlerKanun sözcüsü: savcı

  terimlerKanun Tasarısı: Bakanlar kurulunun hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun projeleri.

  terimlerKanun Teklifi: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin sundukları kanun projeleri.

  terimlerKanun Yararına Temyiz (Yazılı Emir ): Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Cumhuri

  terimlerKanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığ&

  terimlerKanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üze

  terimlerKanuni İpotek Hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.

  terimlerKanuni müşavir: Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye

  terimlerKapora: Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası

  terimlerKara suları: Bir devletin deniz kıyıları boyunca egemenliği altında tuttuğu belli genişlikte su şeridi

  terimlerKarabet: yakınlık

  terimlerKarar: Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm

  terimlerKarar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tek

  terimlerKarâr-gîr: kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış

  terimlerKararın Tavzihi / Açıklanması: Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması.

  terimlerKârine: ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; aksi isbatlanana kadar kabul edilen.

  terimlerKarineyi hal: duruma göre

  terimlerKarşılıksız Çek: İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek

  terimlerKarye: köy

  terimlerKarz: ödünç

  terimlerKasıt: Uygun olmadığını bilerek yapılan eylem.

  terimlerKasko: Karayolları trafik taşıtlarının uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   40 41 42 43 44 45 46   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın