Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Kanaatbahş:inandırıcı devam

terimler Kani:Kanmış, inanmış devam

terimler Kanun:Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan ge devam

terimler Kanun Hükmünde Kararname:Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki kanununa dayanarak, Bakanlar kurulunca belli konul devam

terimler Kanun hükmünde kararnameler:TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları dü devam

terimler Kanun sözcüsü:savcı devam

terimler Kanun Tasarısı:Bakanlar kurulunun hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun projeleri. devam

terimler Kanun Teklifi:Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin sundukları kanun projeleri. devam

terimler Kanun Yararına Temyiz (Yazılı Emir ):Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle il devam

terimler Kanuni şuf'a hakkı:Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlı devam

terimler Kanuni İntifa Hakkı:Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak devam

terimler Kanuni İpotek Hakkı:Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı. devam

terimler Kanuni müşavir:Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum devam

terimler Kapora:Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden v devam

terimler Kara suları:Bir devletin deniz kıyıları boyunca egemenliği altında tuttuğu belli genişlikte su şeridi devam

terimler Karabet:yakınlık devam

terimler Karar:Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm devam

terimler Karar Düzeltme:Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğün devam

terimler Karâr-gîr:kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış devam

terimler Kararın Tavzihi / Açıklanması:Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması. devam

terimler Kârine:ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; aksi isbatlanana devam

terimler Karineyi hal:duruma göre devam

terimler Karşılıksız Çek:İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek devam

terimler Karye:köy devam

terimler Karz:ödünç devam

terimler Kasıt:Uygun olmadığını bilerek yapılan eylem. devam

terimler Kasko:Karayolları trafik taşıtlarının uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması iç devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın