Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerKadüklük: Kadük olma durumu; değer yitimi

  terimlerKâffe: hep; bütün; cümle

  terimlerKâfi: yeter; yeterli

  terimlerKagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.

  terimlerKaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık

  terimlerKaim: başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

  terimlerKaime: kağıt para

  terimlerKal': koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma

  terimlerKalbetme: değiştirme; çevirme

  terimlerKalem: Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının yazı işlerini yürüten birimi.

  terimlerKambiyo Senedi: Yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü.

  terimlerKambiyo Senetleri: Poliçe, çek ve bonodan ibarettir.

  terimlerKambiyo Taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç.

  terimlerKamu Davası: Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası

  terimlerKamu Denetçisi: Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi vey

  terimlerKamu Düzeni: Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve a

  terimlerKamu Haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve

  terimlerKamu Hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.

  terimlerKamu Hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksi

  terimlerKamu Hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  terimlerKamu Kurumu: Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi

  terimlerKamu Malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

  terimlerKamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık ye

  terimlerKamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar.

  terimlerKamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini

  terimlerKamus: Sözlük

  terimlerKan Akçesi: Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   39 40 41 42 43 44 45   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın