eğitim sitesi
22 Ekim 2016 Cumartesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKal' : koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip al... devam et

  terimler sözlüğüKalbetme : değiştirme; çevirme... devam et

  terimler sözlüğüKalem : Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının yazı işlerini yürüten birimi.... devam et

  terimler sözlüğüKambiyo Senedi : Yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü.... devam et

  terimler sözlüğüKambiyo Senetleri : Poliçe, çek ve bonodan ibarettir.... devam et

  terimler sözlüğüKambiyo Taahhüdü : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç.... devam et

  terimler sözlüğüKamu Davası : Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası... devam et

  terimler sözlüğüKamu Denetçisi : Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların k... devam et

  terimler sözlüğüKamu Düzeni : Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetler... devam et

  terimler sözlüğüKamu Haczi : Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunl... devam et

  terimler sözlüğüKamu Hakları : şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarında... devam et

  terimler sözlüğüKamu Hizmeti : Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim... devam et

  terimler sözlüğüKamu Hukuku : Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle k... devam et

  terimler sözlüğüKamu Kurumu : Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tü... devam et

  terimler sözlüğüKamu Malları : Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yara... devam et

  terimler sözlüğüKamu tüzel kişileri : Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalı#... devam et

  terimler sözlüğüKamu Yararı : Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunla... devam et

  terimler sözlüğüKamulaştırma : Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gere... devam et

  terimler sözlüğüKamus : Sözlük... devam et

  terimler sözlüğüKan Akçesi : Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mi... devam et

  terimler sözlüğüKanaatbahş : inandırıcı... devam et

  terimler sözlüğüKani : Kanmış, inanmış... devam et

  terimler sözlüğüKanun : Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altın... devam et

  terimler sözlüğüKanun Hükmünde Kararname : Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki kanununa dayanarak, Ba... devam et

  terimler sözlüğüKanun hükmünde kararnameler : TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafı... devam et

  terimler sözlüğüKanun sözcüsü : savcı... devam et

  terimler sözlüğüKanun Tasarısı : Bakanlar kurulunun hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   39 40 41 42 43 44 45   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın