Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Kadüklük:Kadük olma durumu; değer yitimi devam

terimler Kâffe:hep; bütün; cümle devam

terimler Kâfi:yeter; yeterli devam

terimler Kagir:Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir. devam

terimler Kaide:kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık devam

terimler Kaim:başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen devam

terimler Kaime:kağıt para devam

terimler Kal':koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma devam

terimler Kalbetme:değiştirme; çevirme devam

terimler Kalem:Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının yazı işlerini yürüten birimi. devam

terimler Kambiyo Senedi:Yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü. devam

terimler Kambiyo Senetleri:Poliçe, çek ve bonodan ibarettir. devam

terimler Kambiyo Taahhüdü:Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç. devam

terimler Kamu Davası:Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası devam

terimler Kamu Denetçisi:Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışla devam

terimler Kamu Düzeni:Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve birey devam

terimler Kamu Haczi:Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zaml devam

terimler Kamu Hakları:şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğa devam

terimler Kamu Hizmeti:Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğe devam

terimler Kamu Hukuku:Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri devam

terimler Kamu Kurumu:Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi devam

terimler Kamu Malları:Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. devam

terimler Kamu tüzel kişileri:Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, devam

terimler Kamu Yararı:Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Toplumu devam

terimler Kamulaştırma:Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve devam

terimler Kamus:Sözlük devam

terimler Kan Akçesi:Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın