Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler İvazlı akit:her iki tarafa borç yükleyen sözleşme devam

  terimler İvazsız akit:tek tarafa borç yükleyen sözleşme devam

  terimler İvedi:Acele devam

  terimler İzaa:Kaybetme; yitirme devam

  terimler İzafe:Zammetmek; katmak; karıştırmak devam

  terimler İzah:açıklama; izahat (açıklamalar) devam

  terimler İzale:Giderme; giderilme devam

  terimler İzale-i şüyuu:Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindek devam

  terimler İzalei Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi):İştirak halindeki mülkiyetin paylaştırılması işlemi. devam

  terimler İzdivac:Evlenme devam

  terimler İzhâr:Açıklama devam

  terimler jüri:Yargıcılar kurulu devam

  terimler Kaanî:kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış devam

  terimler Kaasır:zorla işleten; kısa devam

  terimler Kabahat:Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan, toplum düzenini sa devam

  terimler Kabil:kabul eden; kabul edici; olan; olabilir devam

  terimler Kabili rücu:Dönülebilir devam

  terimler Kabl-el-işgal:işgalden önce devam

  terimler Kabotaj Hakkı:Türk kara sularında, Türkiye'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma, bunlarla gidiş geliş ve taşı devam

  terimler Kabul:İcabın karşı tarafça olumlu biçimde cevaplandırılması. devam

  terimler Kabz:alma; elde tutma; edinme devam

  terimler Kabzeylemek:almak; elde tutmak; edinmek devam

  terimler Kadastro:Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiple devam

  terimler Kadîm:çok eski zaman; eski devam

  terimler Kadri maruf:Takdir edilen miktar. devam

  terimler Kadük:Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş devam

  terimler Kadük olma:Değer yitimi. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın