Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İstihkak:Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam

terimler İstihkak davası:Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu devam

terimler İstihlâk:Tüketim; kullanarak bitirme devam

terimler İstihrâç:Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama devam

terimler İstihsal:Üretim; üretme; elde etme devam

terimler İstikak:İspat davası devam

terimler İstikraz:Borç alma; ödünç alma devam

terimler İstiktap:Tarafı sorguya çeken yargıcın yeteri kadar ikna olmaması durumunda,senedi imza ettiği iddia olunan devam

terimler İstilzâm:Gerektirmek devam

terimler İstimâ:Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav v devam

terimler İstimâl:Kullanma devam

terimler İstimlak:Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin devam

terimler İstimna:tatmin devam

terimler İstimrar:Sürüp gitme, süreklilik. devam

terimler İstimval:Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşı devam

terimler İstina:Dayanak; dayanma devam

terimler İstinâbe:1- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradak devam

terimler İstinad:Dayanma; senet, delil sayma devam

terimler İstinâd etmek:Dayanmak; bir şeyi dayanak(mesned) olarak almak devam

terimler İstinaf:Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme devam

terimler İstinaf Mahkemesi:Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikin devam

terimler İstinkâf:Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam

terimler İstinsah:Suret çıkarma devam

terimler İstintak:Sorgu devam

terimler İstirdâd:Geri alma; alınma; geri isteme devam

terimler İstisna:Ayrı tutma; kural dışı sayma devam

terimler İstisna Akdi:Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı s devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın