Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma

  terimlerİstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

  terimlerİstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme

  terimlerİstihrâç: Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama

  terimlerİstihsal: Üretim; üretme; elde etme

  terimlerİstikak: İspat davası

  terimlerİstikraz: Borç alma; ödünç alma

  terimlerİstiktap: Tarafı sorguya çeken yargıcın yeteri kadar ikna olmaması durumunda,senedi imza ettiği iddia olunan tarafa yazı yazdırması,imza attırması; y

  terimlerİstilzâm: Gerektirmek

  terimlerİstimâ: Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin be

  terimlerİstimâl: Kullanma

  terimlerİstimlak: Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette

  terimlerİstimna: tatmin

  terimlerİstimrar: Sürüp gitme, süreklilik.

  terimlerİstimval: Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el

  terimlerİstina: Dayanak; dayanma

  terimlerİstinâbe: 1- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması. 2- M

  terimlerİstinad: Dayanma; senet, delil sayma

  terimlerİstinâd etmek: Dayanmak; bir şeyi dayanak(mesned) olarak almak

  terimlerİstinaf: Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme

  terimlerİstinaf Mahkemesi: Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme

  terimlerİstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma

  terimlerİstinsah: Suret çıkarma

  terimlerİstintak: Sorgu

  terimlerİstirdâd: Geri alma; alınma; geri isteme

  terimlerİstisna: Ayrı tutma; kural dışı sayma

  terimlerİstisna Akdi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   36 37 38 39 40 41 42   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın