eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİrsen: İrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek)

  terimlerİrtibat: Bağlantı; ilişki; ilgili olma

  terimlerİrtifak: Hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim

  terimlerİrtifak Hakkı: Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni hak.

  terimlerİrtifak hakları: Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerekt

  terimlerİrtihal: Göçme, ölme

  terimlerİrtihan: Rehin olarak alma, alınma

  terimlerİs'af: Yerine getirme

  terimlerİsâl: Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma

  terimlerİsbât: Şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma

  terimlerİsim Hakkı: Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı

  terimlerİskan: Oturma

  terimlerİskan ruhsatı: Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen

  terimlerİsnad: Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme

  terimlerİsti'dâd: Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek

  terimlerİstiane: Yardım isteme

  terimlerİsticar: Kira ile tutma; kiralama

  terimlerİsticvap: Sorguya çekme; sorguya çekilme. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir (veya birkaç) vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesi.

  terimlerİstida: Dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme

  terimlerİstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama

  terimlerİstifa: 1- İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. 2- Vekilin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâlet sözleşmesine son vermesidir.

  terimlerİstifade: Yararlanma; faydalanma

  terimlerİstiglâl: İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma

  terimlerİstihap: Yanına almak

  terimlerİstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuç.

  terimlerİstihdâf: Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama

  terimlerİstihdâm: Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   35 36 37 38 39 40 41   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın