Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İrsen:İrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek) devam

terimler İrtibat:Bağlantı; ilişki; ilgili olma devam

terimler İrtifak:Hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim devam

terimler İrtifak Hakkı:Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni hak. devam

terimler İrtifak hakları:Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakla devam

terimler İrtihal:Göçme, ölme devam

terimler İrtihan:Rehin olarak alma, alınma devam

terimler İs'af:Yerine getirme devam

terimler İsâl:Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma devam

terimler İsbât:Şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma devam

terimler İsim Hakkı:Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı devam

terimler İskan:Oturma devam

terimler İskan ruhsatı:Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının k devam

terimler İsnad:Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme devam

terimler İsti'dâd:Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek devam

terimler İstiane:Yardım isteme devam

terimler İsticar:Kira ile tutma; kiralama devam

terimler İsticvap:Sorguya çekme; sorguya çekilme. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir (veya birkaç) vakıa hakk devam

terimler İstida:Dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme devam

terimler İstidlâl:Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam

terimler İstifa:1- İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. 2- Vekilin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâl devam

terimler İstifade:Yararlanma; faydalanma devam

terimler İstiglâl:İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koy devam

terimler İstihap:Yanına almak devam

terimler İstihbarat:Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi v devam

terimler İstihdâf:Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama devam

terimler İstihdâm:Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın