Yazılı Sınav Soruları
23 Ekim 2016 Pazar

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüİrtihan : Rehin olarak alma, alınma... devam et

  terimler sözlüğüİs'af : Yerine getirme... devam et

  terimler sözlüğüİsâl : Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma... devam et

  terimler sözlüğüİsbât : Şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma... devam et

  terimler sözlüğüİsim Hakkı : Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen... devam et

  terimler sözlüğüİskan : Oturma... devam et

  terimler sözlüğüİskan ruhsatı : Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar... devam et

  terimler sözlüğüİsnad : Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırm... devam et

  terimler sözlüğüİsti'dâd : Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek... devam et

  terimler sözlüğüİstiane : Yardım isteme... devam et

  terimler sözlüğüİsticar : Kira ile tutma; kiralama... devam et

  terimler sözlüğüİsticvap : Sorguya çekme; sorguya çekilme. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli ... devam et

  terimler sözlüğüİstida : Dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme... devam et

  terimler sözlüğüİstidlâl : Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama... devam et

  terimler sözlüğüİstifa : 1- İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. 2- Vekilin, tek tarafl... devam et

  terimler sözlüğüİstifade : Yararlanma; faydalanma... devam et

  terimler sözlüğüİstiglâl : İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karş... devam et

  terimler sözlüğüİstihap : Yanına almak... devam et

  terimler sözlüğüİstihdâf : Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama... devam et

  terimler sözlüğüİstihdâm : Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma... devam et

  terimler sözlüğüİstihkak : Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma... devam et

  terimler sözlüğüİstihkak davası : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî ha... devam et

  terimler sözlüğüİstihlâk : Tüketim; kullanarak bitirme... devam et

  terimler sözlüğüİstihrâç : Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama... devam et

  terimler sözlüğüİstihsal : Üretim; üretme; elde etme... devam et

  terimler sözlüğüİstikak : İspat davası... devam et

  terimler sözlüğüİstikraz : Borç alma; ödünç alma... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   35 36 37 38 39 40 41   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın