eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİntikal: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi

  terimlerİntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimseler

  terimlerİntikal: Geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme

  terimlerİntizâm: Düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik

  terimlerİntizâr: Bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme

  terimlerİnzibât: Yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen

  terimlerİnzimâm: Eklenme; katılma; ilave

  terimlerİpham: Belirsizlik

  terimlerİpka: Kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme

  terimlerİpotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

  terimlerİpotek akit tablosu: İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.

  terimlerİpotek belgesi: Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge.

  terimlerİpotekli Borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşı

  terimlerİptal: Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Hukuki işlemin geçers

  terimlerİptal Davası: İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan

  terimlerİptidai itiraz: İlk itiraz

  terimlerİrâd: Gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme

  terimlerİrad Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçimi

  terimlerİrade Bozukluğu: Bir kimsenin iradesi ile irade açıklaması arasında istenmeden meydana gelen uygunsuzluktur.

  terimlerİradi Organ: Bir tüzel kişinin kanun gereği sahip olması gerekmeyen, isteğe bağlı organlar.

  terimlerİradi Şekil: Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılması.

  terimlerİrae: Tayin etme; gösterme

  terimlerİrae edilmek: Gösterilmek

  terimlerİras: Yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma

  terimlerİrat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçimi

  terimlerİrca: Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme

  terimlerİrca olunma: Eski duruma getirme; çevirme; döndürme

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   34 35 36 37 38 39 40   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın