eğitim sitesi
28 Ekim 2016 Cuma

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüİnzimâm : Eklenme; katılma; ilave... devam et

  terimler sözlüğüİpham : Belirsizlik... devam et

  terimler sözlüğüİpka : Kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme... devam et

  terimler sözlüğüİpotek : Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetki... devam et

  terimler sözlüğüİpotek akit tablosu : İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipot... devam et

  terimler sözlüğüİpotek belgesi : Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özet... devam et

  terimler sözlüğüİpotekli Borç Senedi : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, y... devam et

  terimler sözlüğüİptal : Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı orga... devam et

  terimler sözlüğüİptal Davası : İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç ba... devam et

  terimler sözlüğüİptidai itiraz : İlk itiraz... devam et

  terimler sözlüğüİrâd : Gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme... devam et

  terimler sözlüğüİrad Senedi : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir ta... devam et

  terimler sözlüğüİrade Bozukluğu : Bir kimsenin iradesi ile irade açıklaması arasında istenmeden meydana ... devam et

  terimler sözlüğüİradi Organ : Bir tüzel kişinin kanun gereği sahip olması gerekmeyen, isteğe bağlı o... devam et

  terimler sözlüğüİradi Şekil : Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekl... devam et

  terimler sözlüğüİrae : Tayin etme; gösterme... devam et

  terimler sözlüğüİrae edilmek : Gösterilmek... devam et

  terimler sözlüğüİras : Yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma... devam et

  terimler sözlüğüİrat Senedi : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir ta... devam et

  terimler sözlüğüİrca : Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme... devam et

  terimler sözlüğüİrca olunma : Eski duruma getirme; çevirme; döndürme... devam et

  terimler sözlüğüİrsen : İrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek)... devam et

  terimler sözlüğüİrtibat : Bağlantı; ilişki; ilgili olma... devam et

  terimler sözlüğüİrtifak : Hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim... devam et

  terimler sözlüğüİrtifak Hakkı : Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni h... devam et

  terimler sözlüğüİrtifak hakları : Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi ve... devam et

  terimler sözlüğüİrtihal : Göçme, ölme... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   34 35 36 37 38 39 40   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın