Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İstisna sözleşmesi:Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı s devam

terimler İstizah:Açıklama istemek devam

terimler İş Akdi:İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, hizmet ak devam

terimler İş Kazası:İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay devam

terimler İş'âr:bildirme; yazı ile bildirme; gösterme devam

terimler İşgal:Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam

terimler İşgaliye resmi:Pazar yerlerinde, toplu ticari iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya ki devam

terimler İşhâd:şahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme devam

terimler İşkâl:zorlaştırma; güçleştirme devam

terimler İştigal:meşgul olma; bir işle uğraşma devam

terimler İştirâ:Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyet devam

terimler İştira hakkı:Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik devam

terimler İştirâk:Katılma; ortak olma; ortaklık. Bir fiile birden çok kişinin katılımı. devam

terimler İştirak halinde mülkiyet:Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortakl devam

terimler İşyeri:İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer devam

terimler İta:Verme; ödeme devam

terimler İta Amiri:Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi. devam

terimler İtfa:Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme devam

terimler İtibar:sayma; saygınlık; saygı gösterme; önem verme devam

terimler İtikaf:Bir yere çekilip ibadet etmek. devam

terimler İtiraz:Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez devam

terimler İtmam:Tamamlama devam

terimler İttiba:Uyma; itaat etme devam

terimler İttihâd:Bir olma; birleşme; birlik devam

terimler İttihâz:Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam

terimler İttisâl:Bitişme; kavuşma; yakınlık devam

terimler İvaz:Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın