Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİstisna sözleşmesi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.

  terimlerİstizah: Açıklama istemek

  terimlerİş Akdi: İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, hizmet akdi, iş sözleşmesi.

  terimlerİş Kazası: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay

  terimlerİş'âr: bildirme; yazı ile bildirme; gösterme

  terimlerİşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.

  terimlerİşgaliye resmi: Pazar yerlerinde, toplu ticari iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya kira bedeli.

  terimlerİşhâd: şahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme

  terimlerİşkâl: zorlaştırma; güçleştirme

  terimlerİştigal: meşgul olma; bir işle uğraşma

  terimlerİştirâ: Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel kar

  terimlerİştira hakkı: Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik

  terimlerİştirâk: Katılma; ortak olma; ortaklık. Bir fiile birden çok kişinin katılımı.

  terimlerİştirak halinde mülkiyet: Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine

  terimlerİşyeri: İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer

  terimlerİta: Verme; ödeme

  terimlerİta Amiri: Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi.

  terimlerİtfa: Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

  terimlerİtibar: sayma; saygınlık; saygı gösterme; önem verme

  terimlerİtikaf: Bir yere çekilip ibadet etmek.

  terimlerİtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışm

  terimlerİtmam: Tamamlama

  terimlerİttiba: Uyma; itaat etme

  terimlerİttihâd: Bir olma; birleşme; birlik

  terimlerİttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma

  terimlerİttisâl: Bitişme; kavuşma; yakınlık

  terimlerİvaz: Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   37 38 39 40 41 42 43   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın