eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİnbiâs: Gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme

  terimlerİncelenmeksizin Ret: Esas incelemeye konu olamayacak başvurunun usulü yoldan reddi.

  terimlerİnd-el-hâce: Lâzım olduğu; gerektiği zaman

  terimlerİnd-ettemyiz: Temyiz sonunda; temyiz olunduğunda

  terimlerİndinde: Yanında

  terimlerİnfâk: Beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak

  terimlerİnfaz: Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme

  terimlerİnfaz Masası: Yargıca suçu sabit olan kişilerin yakalanarak haklarında verilmiş olan kararın yerine getirilmesini sağlayan güvenlik birimi.

  terimlerİnfaz Memuru: Yargıca suçu sabit olan kişilerin yakalanarak haklarında verilmiş olan kararın yerine getirilmesini sağlayan güvenlik memuru.

  terimlerİnfazın Ertelenmesi: Belirli mahkûmiyetlerin infazının, geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileriye tehiri.

  terimlerİnfisâh: Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma

  terimlerİnfisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma.

  terimlerİnhisar: Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması

  terimlerİnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi.

  terimlerİnkıta: Kesilme; kesinti; ara verme

  terimlerİnkıyâd: Boyun eğme; kendini teslim etme

  terimlerİnkisâm: Taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma

  terimlerİnkişaf: Açılma; gelişme; gelişim; açınım

  terimlerİnkiza: Bitim; sona erme

  terimlerİnsicâm: Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık

  terimlerİnşâî: İnşaya, yapıya ait

  terimlerİnşaî hak: Yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandı

  terimlerİntac: Sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme

  terimlerİntifa: Yararlanma; bir şeyden istifade etme

  terimlerİntifa hakkı: Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi

  terimlerİntifa hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi.

  terimlerİntihâb: Seçme; seçilme; seçim

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   33 34 35 36 37 38 39   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın