Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İnbiâs:Gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme devam

terimler İncelenmeksizin Ret:Esas incelemeye konu olamayacak başvurunun usulü yoldan reddi. devam

terimler İnd-el-hâce:Lâzım olduğu; gerektiği zaman devam

terimler İnd-ettemyiz:Temyiz sonunda; temyiz olunduğunda devam

terimler İndinde:Yanında devam

terimler İnfâk:Beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak devam

terimler İnfaz:Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme devam

terimler İnfaz Masası:Yargıca suçu sabit olan kişilerin yakalanarak haklarında verilmiş olan kararın yerine getirilmesin devam

terimler İnfaz Memuru:Yargıca suçu sabit olan kişilerin yakalanarak haklarında verilmiş olan kararın yerine getirilmesin devam

terimler İnfazın Ertelenmesi:Belirli mahkûmiyetlerin infazının, geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileriye tehiri. devam

terimler İnfisâh:Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma devam

terimler İnfisah:Ortadan kalkma; dağılma; fesholma. devam

terimler İnhisar:Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması devam

terimler İnkılâp:Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü b devam

terimler İnkıta:Kesilme; kesinti; ara verme devam

terimler İnkıyâd:Boyun eğme; kendini teslim etme devam

terimler İnkisâm:Taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma devam

terimler İnkişaf:Açılma; gelişme; gelişim; açınım devam

terimler İnkiza:Bitim; sona erme devam

terimler İnsicâm:Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık devam

terimler İnşâî:İnşaya, yapıya ait devam

terimler İnşaî hak:Yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki devam

terimler İntac:Sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme devam

terimler İntifa:Yararlanma; bir şeyden istifade etme devam

terimler İntifa hakkı:Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip o devam

terimler İntifa hakkı:Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı devam

terimler İntihâb:Seçme; seçilme; seçim devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın