Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurduk

  terimlerİlga: Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme

  terimlerİlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme.

  terimlerİllegal: Yasa dışı

  terimlerİllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep

  terimlerİlliyet bağı: Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki

  terimlerİlmî: Bilimsel

  terimlerİlmi içtihatler: Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

  terimlerİlmühaber: Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

  terimlerİltibâs: Karıştırılma; benzeşim; karışıklık

  terimlerİltica hakkı: Sığınma hakkı

  terimlerİltihâk: Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir.

  terimlerİltisâk: Yapışma; bitişme; kavuşma

  terimlerİltizam: Kendi için gerekli sayma; gerektirme

  terimlerİltizami muamele: Bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçl

  terimlerİlzâm: Susturma; bağlama

  terimlerİmâl: Yapma; yapılma; meydana getirme

  terimlerİmâr: Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme

  terimlerİmdi: Buna göre; şu halde; o halde

  terimlerİmha: Yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme

  terimlerİmhâl: Mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma

  terimlerİmlâ: Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

  terimlerİmtina: Kaçınma; çekinme

  terimlerİmtisâl: Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme

  terimlerİmtiyaz: Ayrıcalık; farklılık

  terimlerİmza Sirküleri: Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi.

  terimlerİn'ikad: Bağlama; kurulma; toplanma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   32 33 34 35 36 37 38   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın