Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler İlamsız icra takibi:Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişiler devam

  terimler İlga:Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme devam

  terimler İlk Derece Mahkemesi:Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam

  terimler İllegal:Yasa dışı devam

  terimler İllet:Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam

  terimler İlliyet bağı:Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki devam

  terimler İlmî:Bilimsel devam

  terimler İlmi içtihatler:Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. devam

  terimler İlmühaber:Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam

  terimler İltibâs:Karıştırılma; benzeşim; karışıklık devam

  terimler İltica hakkı:Sığınma hakkı devam

  terimler İltihâk:Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devl devam

  terimler İltisâk:Yapışma; bitişme; kavuşma devam

  terimler İltizam:Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam

  terimler İltizami muamele:Bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran b devam

  terimler İlzâm:Susturma; bağlama devam

  terimler İmâl:Yapma; yapılma; meydana getirme devam

  terimler İmâr:Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme devam

  terimler İmdi:Buna göre; şu halde; o halde devam

  terimler İmha:Yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme devam

  terimler İmhâl:Mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma devam

  terimler İmlâ:Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgis devam

  terimler İmtina:Kaçınma; çekinme devam

  terimler İmtisâl:Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme devam

  terimler İmtiyaz:Ayrıcalık; farklılık devam

  terimler İmza Sirküleri:Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik s devam

  terimler İn'ikad:Bağlama; kurulma; toplanma devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın