Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İlamsız icra takibi:Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişiler devam

terimler İlga:Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme devam

terimler İlk Derece Mahkemesi:Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam

terimler İllegal:Yasa dışı devam

terimler İllet:Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam

terimler İlliyet bağı:Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki devam

terimler İlmî:Bilimsel devam

terimler İlmi içtihatler:Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. devam

terimler İlmühaber:Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam

terimler İltibâs:Karıştırılma; benzeşim; karışıklık devam

terimler İltica hakkı:Sığınma hakkı devam

terimler İltihâk:Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devl devam

terimler İltisâk:Yapışma; bitişme; kavuşma devam

terimler İltizam:Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam

terimler İltizami muamele:Bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran b devam

terimler İlzâm:Susturma; bağlama devam

terimler İmâl:Yapma; yapılma; meydana getirme devam

terimler İmâr:Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme devam

terimler İmdi:Buna göre; şu halde; o halde devam

terimler İmha:Yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme devam

terimler İmhâl:Mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma devam

terimler İmlâ:Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgis devam

terimler İmtina:Kaçınma; çekinme devam

terimler İmtisâl:Gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme devam

terimler İmtiyaz:Ayrıcalık; farklılık devam

terimler İmza Sirküleri:Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik s devam

terimler İn'ikad:Bağlama; kurulma; toplanma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın