Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İhfa:Saklama devam

terimler İhkak-ı hak:Kendiliğinden hak alma devam

terimler İhlal etmek:Zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak devam

terimler İhmal:Dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme devam

terimler İhraç:Çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım devam

terimler İhraz:Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme devam

terimler İhsas:Kapalıca anlatım, hissettiriş. devam

terimler İhsas-ı Rey:1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli devam

terimler İhtar:Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım devam

terimler İhtarname:Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma be devam

terimler İhticâc:Delil veya tanık gösterme devam

terimler İhticaca Salih Olmak:Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması devam

terimler İhtilaf:Anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı devam

terimler İhtilas:Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma. devam

terimler İhtilat:Karışma; katılma; bir araya gelme devam

terimler İhtimam:Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme devam

terimler İhtira:Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar devam

terimler İhtira Beratı:Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız ken devam

terimler İhtirâzi kayıt:Çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması devam

terimler İhtirazi Kayıt:Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki be devam

terimler İhtisas:Uzmanlık, uzmanlaşma. devam

terimler İhtiva:İçine alma, içinde bulundurma, içerme devam

terimler İhtiva etmek:İçermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak devam

terimler İhtiyar etmek:Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek devam

terimler İhtiyarî:İsteğe bağlı; seçmeli; istemli devam

terimler İhtiyarlık Sigortası:Yaşlılık sigortası devam

terimler İhtiyat:Sakınma; devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın