Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİhfa: Saklama

  terimlerİhkak-ı hak: Kendiliğinden hak alma

  terimlerİhlal etmek: Zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak

  terimlerİhmal: Dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme

  terimlerİhraç: Çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım

  terimlerİhraz: Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme

  terimlerİhsas: Kapalıca anlatım, hissettiriş.

  terimlerİhsas-ı Rey: 1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.

  terimlerİhtar: Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım

  terimlerİhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.

  terimlerİhticâc: Delil veya tanık gösterme

  terimlerİhticaca Salih Olmak: Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması

  terimlerİhtilaf: Anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı

  terimlerİhtilas: Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma.

  terimlerİhtilat: Karışma; katılma; bir araya gelme

  terimlerİhtimam: Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme

  terimlerİhtira: Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar

  terimlerİhtira Beratı: Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe ver

  terimlerİhtirâzi kayıt: Çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması

  terimlerİhtirazi Kayıt: Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır.

  terimlerİhtisas: Uzmanlık, uzmanlaşma.

  terimlerİhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme

  terimlerİhtiva etmek: İçermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak

  terimlerİhtiyar etmek: Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek

  terimlerİhtiyarî: İsteğe bağlı; seçmeli; istemli

  terimlerİhtiyarlık Sigortası: Yaşlılık sigortası

  terimlerİhtiyat: Sakınma;

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   30 31 32 33 34 35 36   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın