Oyun Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüİhsas : Kapalıca anlatım, hissettiriş.... devam et

  terimler sözlüğüİhsas-ı Rey : 1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin... devam et

  terimler sözlüğüİhtar : Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım... devam et

  terimler sözlüğüİhtarname : Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan... devam et

  terimler sözlüğüİhticâc : Delil veya tanık gösterme... devam et

  terimler sözlüğüİhticaca Salih Olmak : Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması... devam et

  terimler sözlüğüİhtilaf : Anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı... devam et

  terimler sözlüğüİhtilas : Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma.... devam et

  terimler sözlüğüİhtilat : Karışma; katılma; bir araya gelme... devam et

  terimler sözlüğüİhtimam : Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme... devam et

  terimler sözlüğüİhtira : Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar... devam et

  terimler sözlüğüİhtira Beratı : Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğ... devam et

  terimler sözlüğüİhtirâzi kayıt : Çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması... devam et

  terimler sözlüğüİhtirazi Kayıt : Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteye... devam et

  terimler sözlüğüİhtisas : Uzmanlık, uzmanlaşma.... devam et

  terimler sözlüğüİhtiva : İçine alma, içinde bulundurma, içerme... devam et

  terimler sözlüğüİhtiva etmek : İçermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyar etmek : Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyarî : İsteğe bağlı; seçmeli; istemli... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyarlık Sigortası : Yaşlılık sigortası... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyat : Sakınma;... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyati Haciz : Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, bor... devam et

  terimler sözlüğüİhtiyati tedbir : Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmes... devam et

  terimler sözlüğüİhzâr : Kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme, hazırlama; huzura çıkarma.... devam et

  terimler sözlüğüİhzar Müzekkeresi : Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmes... devam et

  terimler sözlüğüİhzaren celb : Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önün... devam et

  terimler sözlüğüİhzarî : Hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   30 31 32 33 34 35 36   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın