eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallar

  terimlerİhtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına alma

  terimlerİhzâr: Kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme, hazırlama; huzura çıkarma.

  terimlerİhzar Müzekkeresi: Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir

  terimlerİhzaren celb: Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme

  terimlerİhzarî: Hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan

  terimlerİka etmek: Yapmak; etmek; oluşturmak

  terimlerİkale: Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki muamele ile eski haline getirmek demektir.

  terimlerİkâme: Yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma

  terimlerİkame mal: Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal

  terimlerİkamet etme: Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma.

  terimlerİkametgah: Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer

  terimlerİkmal: Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması

  terimlerİkrâh: Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak

  terimlerİkrar: Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul

  terimlerİkraz: Borç verme; ödünç verme

  terimlerİktifâ: Yeter bulma; yetinme

  terimlerİktirân: Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme

  terimlerİktisabî: Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili

  terimlerİktisadi: Ekonomik

  terimlerİktisap: Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

  terimlerİktisat Vekâleti: Ekonomi Bakanlığı

  terimlerİktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine gör

  terimlerİla-nihâye: Sonuna kadar

  terimlerİlam: 1- Kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı. 2- Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belg

  terimlerİlamat (i'lâmât): Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

  terimlerİlamlı icra takibi: Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   31 32 33 34 35 36 37   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın