Yazılı Sınav Soruları
28 Ekim 2016 Cuma

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüİka etmek : Yapmak; etmek; oluşturmak... devam et

  terimler sözlüğüİkale : Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki mu... devam et

  terimler sözlüğüİkâme : Yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açm... devam et

  terimler sözlüğüİkame mal : Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal... devam et

  terimler sözlüğüİkamet etme : Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma.... devam et

  terimler sözlüğüİkametgah : Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer... devam et

  terimler sözlüğüİkmal : Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli mal... devam et

  terimler sözlüğüİkrâh : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediğ... devam et

  terimler sözlüğüİkrar : Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul... devam et

  terimler sözlüğüİkraz : Borç verme; ödünç verme... devam et

  terimler sözlüğüİktifâ : Yeter bulma; yetinme... devam et

  terimler sözlüğüİktirân : Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme... devam et

  terimler sözlüğüİktisabî : Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili... devam et

  terimler sözlüğüİktisadi : Ekonomik... devam et

  terimler sözlüğüİktisap : Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme... devam et

  terimler sözlüğüİktisat Vekâleti : Ekonomi Bakanlığı... devam et

  terimler sözlüğüİktiza : Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkem... devam et

  terimler sözlüğüİla-nihâye : Sonuna kadar... devam et

  terimler sözlüğüİlam : 1- Kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı. 2- Bi... devam et

  terimler sözlüğüİlamat (i'lâmât) : Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesi... devam et

  terimler sözlüğüİlamlı icra takibi : Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ila... devam et

  terimler sözlüğüİlamsız icra takibi : Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icr... devam et

  terimler sözlüğüİlga : Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştir... devam et

  terimler sözlüğüİlk Derece Mahkemesi : Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme.... devam et

  terimler sözlüğüİllegal : Yasa dışı... devam et

  terimler sözlüğüİllet : Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep... devam et

  terimler sözlüğüİlliyet bağı : Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   31 32 33 34 35 36 37   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın