Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİdâre-i husûsiyye: İl özel idaresi

  terimlerİdari: yönetimle ilgili; yönetsel

  terimlerİddianame: 1- Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı. 2- Soruşturma sonund

  terimlerİfa: Borçlanılan edimin yerine getirilmesi.

  terimlerİfa (Ifa): Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim

  terimlerİfa Etmek: Yapmış olmak, yerine getirmek

  terimlerİfa Yeri: Borcun yerine getirilmesi gereken yerdir.

  terimlerİfadat: Sözler

  terimlerİfade: Anlatma; anlatış; anlatım

  terimlerİfade Vermek: Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek.

  terimlerİfham: Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme

  terimlerİflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçları

  terimleriflas Anlaşması: Batık durumunda alacaklıların, borçlu ile alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato.

  terimlerİflas Davası: İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan iflasa dair dava.

  terimlerİflas Masası: İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim.

  terimlerİfrağ: Bir durumdan başka bir duruma sokma

  terimlerİfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık

  terimlerİfraz: Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme

  terimlerİfsat: Karışıklık, düzeni bozma

  terimlerİfşa: açıklamak, açıka vurmak

  terimlerİfşaat: açıklama

  terimlerİfşasına müeddi: Açıklanma gereği

  terimlerİhale: Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yönt

  terimlerİhâta: Bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi

  terimlerİhbar: Haber verme; bildirme; bildirim

  terimlerİhbar Tazminatı: Bildirim ödencesi

  terimlerİhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   29 30 31 32 33 34 35   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın