Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İdâre-i husûsiyye:İl özel idaresi devam

terimler İdari:yönetimle ilgili; yönetsel devam

terimler İddianame:1- Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede devam

terimler İfa:Borçlanılan edimin yerine getirilmesi. devam

terimler İfa (Ifa):Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim devam

terimler İfa Etmek:Yapmış olmak, yerine getirmek devam

terimler İfa Yeri:Borcun yerine getirilmesi gereken yerdir. devam

terimler İfadat:Sözler devam

terimler İfade:Anlatma; anlatış; anlatım devam

terimler İfade Vermek:Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek. devam

terimler İfham:Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme devam

terimler İflas:Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kara devam

terimler iflas Anlaşması:Batık durumunda alacaklıların, borçlu ile alacaklarını belli bir plana göre almaları için araların devam

terimler İflas Davası:İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan iflasa dair dava. devam

terimler İflas Masası:İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili bir devam

terimler İfrağ:Bir durumdan başka bir duruma sokma devam

terimler İfrat:Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam

terimler İfraz:Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme devam

terimler İfsat:Karışıklık, düzeni bozma devam

terimler İfşa:açıklamak, açıka vurmak devam

terimler İfşaat:açıklama devam

terimler İfşasına müeddi:Açıklanma gereği devam

terimler İhale:Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksil devam

terimler İhâta:Bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi devam

terimler İhbar:Haber verme; bildirme; bildirim devam

terimler İhbar Tazminatı:Bildirim ödencesi devam

terimler İhdas:Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın