Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerİbtida: Başlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta

  terimlerİcâb: Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz

  terimlerİcabet etme: Uyma

  terimlerİcabı hal: Durumun gereği

  terimlerİcap: 1- Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce yapılan iradi açıklaması. 2- İnşayı tasarruf için iptida söylenile

  terimlerİcar: Kiraya verme; kiraya verilme

  terimlerİcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira

  terimlerİcareteynli vakıf: İvedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar

  terimlerİcazet: İzin; ruhsat, diploma

  terimlerİcâzet-i lâhika: Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması:

  terimlerİcbar: Zorlamak

  terimlerİcbar etme: Zorlama

  terimlerİcmâl: Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı

  terimlerİcra: 1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yeri

  terimlerİcra Kuvveti: Yürütme gücü

  terimlerİcra Tetkik Mercii: İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine ve

  terimlerİcra Vekili: Bakan.

  terimlerİcra Vekilleri Heyeti: Bakanlar Kurulu

  terimlerİcraya Vermek: Alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak.

  terimlerİç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname

  terimlerİçtihad (içtihat): Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düş

  terimlerİçtima: Toplanma; toplantı; bir araya gelme

  terimlerİçtimaî: Sosyal; toplumsal

  terimlerİçtinap: Kaçınma; çekinme

  terimlerİdam Cezası: ölüm cezası

  terimlerİdame: Devam ettirme; sürdürme

  terimlerİdare Hukuku: Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen huku

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   28 29 30 31 32 33 34   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın