Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler İbtida:Başlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta devam

terimler İcâb:Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz devam

terimler İcabet etme:Uyma devam

terimler İcabı hal:Durumun gereği devam

terimler İcap:1- Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce yapılan iradi açıklaması. 2- devam

terimler İcar:Kiraya verme; kiraya verilme devam

terimler İcâre-i müeccele:Sonradan alınacak kira devam

terimler İcareteynli vakıf:İvedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar devam

terimler İcazet:İzin; ruhsat, diploma devam

terimler İcâzet-i lâhika:Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması: devam

terimler İcbar:Zorlamak devam

terimler İcbar etme:Zorlama devam

terimler İcmâl:Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı devam

terimler İcra:1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş ara devam

terimler İcra Kuvveti:Yürütme gücü devam

terimler İcra Tetkik Mercii:İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını devam

terimler İcra Vekili:Bakan. devam

terimler İcra Vekilleri Heyeti:Bakanlar Kurulu devam

terimler İcraya Vermek:Alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak. devam

terimler İç Tüzük:Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam

terimler İçtihad (içtihat):Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı kon devam

terimler İçtima:Toplanma; toplantı; bir araya gelme devam

terimler İçtimaî:Sosyal; toplumsal devam

terimler İçtinap:Kaçınma; çekinme devam

terimler İdam Cezası:ölüm cezası devam

terimler İdame:Devam ettirme; sürdürme devam

terimler İdare Hukuku:Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sor devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın