Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:Sanık hakkında 2 yıl ve daha az mahkûmiyet sözkonusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde; veri devam

terimler Hüküm Fıkrası:Son kararın yer aldığı duruşma sonu yazılan bölüm. devam

terimler Hükümlü:Hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse. devam

terimler Hükümözlü:Yerel mahkeme tarafından hüküm kararı verilmiş ancak hükmü henüz kesinleşmemiş tutuklu. devam

terimler Hükümsüzlük:Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması hali devam

terimler Hüsnü ceryan:iyi icra etmek devam

terimler Hüsnüniyet:iyiniyet devam

terimler Hüviyet:Kimlik devam

terimler Iskat:düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal devam

terimler Islah:düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme devam

terimler Islahât:düzeltme veya iyileştirme işleri devam

terimler Islahevi:Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhan devam

terimler Istılâh:terim devam

terimler Itlâk:salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir devam

terimler Ittılâ:öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma devam

terimler Izrar:zarar verme; zarara sokma devam

terimler Iztırâr:zorunluluk; çaresizlik devam

terimler İ'lâmât:Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge devam

terimler İade:Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme devam

terimler İade-i muhakeme:Yargılamanın yenilenmesi devam

terimler İaşe:Yaşatma; besleme; geçinme devam

terimler İbâre:Deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz devam

terimler İbhâm:Kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma devam

terimler İbka:Devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma devam

terimler İbra:Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen devam

terimler İbraname:Aklama belgesi, ibra belgesi devam

terimler İbraz:Gösterme; meydana çıkarma; sunma devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın