Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında 2 yıl ve daha az mahkûmiyet sözkonusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde; verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmaya

  terimlerHüküm Fıkrası: Son kararın yer aldığı duruşma sonu yazılan bölüm.

  terimlerHükümlü: Hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse.

  terimlerHükümözlü: Yerel mahkeme tarafından hüküm kararı verilmiş ancak hükmü henüz kesinleşmemiş tutuklu.

  terimlerHükümsüzlük: Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması.

  terimlerHüsnü ceryan: iyi icra etmek

  terimlerHüsnüniyet: iyiniyet

  terimlerHüviyet: Kimlik

  terimlerIskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

  terimlerIslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme

  terimlerIslahât: düzeltme veya iyileştirme işleri

  terimlerIslahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane.

  terimlerIstılâh: terim

  terimlerItlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir

  terimlerIttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma

  terimlerIzrar: zarar verme; zarara sokma

  terimlerIztırâr: zorunluluk; çaresizlik

  terimlerİ'lâmât: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

  terimlerİade: Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme

  terimlerİade-i muhakeme: Yargılamanın yenilenmesi

  terimlerİaşe: Yaşatma; besleme; geçinme

  terimlerİbâre: Deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz

  terimlerİbhâm: Kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma

  terimlerİbka: Devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma

  terimlerİbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi

  terimlerİbraname: Aklama belgesi, ibra belgesi

  terimlerİbraz: Gösterme; meydana çıkarma; sunma

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın