Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Hizmet Sözleşmesi:İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de buna karşılık bir ücret ödemeyi devam

terimler Hod-be-hod:kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden devam

terimler Hodbehot:Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan. devam

terimler Huda:aktarma devam

terimler Hudûs:sonradan peyda olma devam

terimler Hukuk:İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya c devam

terimler Hukukî:Hukuksal olan. devam

terimler Hukuki Fiil:Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi ile gerçekleşen olay. devam

terimler Hukuki İhtilaf:İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme. devam

terimler Hukuki İşlem:1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. 2- Yasadan kay devam

terimler Hukuki Olay:Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi dışında gerçekleşen olay. devam

terimler Hukuki Tağyir:Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın devam

terimler Hukukun şeklî kaynakları:Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve ne devam

terimler Hukukun Sistemi:Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurall devam

terimler Hulâsa:özet devam

terimler Hulûl:(hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam

terimler Husul:olma; oluş; oluşma; doğma; çıkma devam

terimler Husule gelmek:doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak devam

terimler Husûmet:hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf ol devam

terimler Husûsat:bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam

terimler Hususî:özel; kişiye ait devam

terimler Hüccet:senet; delil; belge devam

terimler Hükema:Hakimler, Alimler devam

terimler Hükkâm:hakimler; yargıçlar devam

terimler Hükmen Tutuklu (Hüküm Özlü):Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmetti devam

terimler Hükmi:Hükümle ilgili, tüzel devam

terimler Hükmî şahsiyet:tüzel kişilik devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın