Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler Hizmet Sözleşmesi:İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de buna karşılık bir ücret ödemeyi devam

  terimler Hod-be-hod:kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden devam

  terimler Hodbehot:Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan. devam

  terimler Huda:aktarma devam

  terimler Hudûs:sonradan peyda olma devam

  terimler Hukuk:İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya c devam

  terimler Hukukî:Hukuksal olan. devam

  terimler Hukuki Fiil:Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi ile gerçekleşen olay. devam

  terimler Hukuki İhtilaf:İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme. devam

  terimler Hukuki İşlem:1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. 2- Yasadan kay devam

  terimler Hukuki Olay:Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi dışında gerçekleşen olay. devam

  terimler Hukuki Tağyir:Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın devam

  terimler Hukukun şeklî kaynakları:Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve ne devam

  terimler Hukukun Sistemi:Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurall devam

  terimler Hulâsa:özet devam

  terimler Hulûl:(hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam

  terimler Husul:olma; oluş; oluşma; doğma; çıkma devam

  terimler Husule gelmek:doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak devam

  terimler Husûmet:hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf ol devam

  terimler Husûsat:bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam

  terimler Hususî:özel; kişiye ait devam

  terimler Hüccet:senet; delil; belge devam

  terimler Hükema:Hakimler, Alimler devam

  terimler Hükkâm:hakimler; yargıçlar devam

  terimler Hükmen Tutuklu (Hüküm Özlü):Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmetti devam

  terimler Hükmi:Hükümle ilgili, tüzel devam

  terimler Hükmî şahsiyet:tüzel kişilik devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın