Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerHizmet Sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme.

  terimlerHod-be-hod: kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden

  terimlerHodbehot: Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan.

  terimlerHuda: aktarma

  terimlerHudûs: sonradan peyda olma

  terimlerHukuk: İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhte

  terimlerHukukî: Hukuksal olan.

  terimlerHukuki Fiil: Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi ile gerçekleşen olay.

  terimlerHukuki İhtilaf: İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme.

  terimlerHukuki İşlem: 1- Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. 2- Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran i

  terimlerHukuki Olay: Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi dışında gerçekleşen olay.

  terimlerHukuki Tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi

  terimlerHukukun şeklî kaynakları: Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynakt

  terimlerHukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak.

  terimlerHulâsa: özet

  terimlerHulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade)

  terimlerHusul: olma; oluş; oluşma; doğma; çıkma

  terimlerHusule gelmek: doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak

  terimlerHusûmet: hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma

  terimlerHusûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler

  terimlerHususî: özel; kişiye ait

  terimlerHüccet: senet; delil; belge

  terimlerHükema: Hakimler, Alimler

  terimlerHükkâm: hakimler; yargıçlar

  terimlerHükmen Tutuklu (Hüküm Özlü): Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu.

  terimlerHükmi: Hükümle ilgili, tüzel

  terimlerHükmî şahsiyet: tüzel kişilik

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın