Eğitim Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüHayr (hayır) : iyilik; iyi; faydalı iş; yarar... devam et

  terimler sözlüğüHayrât : sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap i... devam et

  terimler sözlüğüHâzık : İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hek... devam et

  terimler sözlüğüHazine : Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir ... devam et

  terimler sözlüğüHeder olma : ziyan olma... devam et

  terimler sözlüğüHedm : yıkma; harap etme... devam et

  terimler sözlüğüHercü merc : altüst; karmakarışık; allak bullak; darmadağınık... devam et

  terimler sözlüğüHeyelan : toprak kayması... devam et

  terimler sözlüğüHeyet : Üç veya daha fazla hâkimin bir arada çalışması.... devam et

  terimler sözlüğüHıfz : saklama; koruma... devam et

  terimler sözlüğüHıyar : Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük... devam et

  terimler sözlüğüHibe : bağışlama... devam et

  terimler sözlüğüHidematı amme : kamu hizmeti... devam et

  terimler sözlüğüHilafı : tersi; aksi; zıddı... devam et

  terimler sözlüğüHilkat : yaratılma; yaratılış; tabiat... devam et

  terimler sözlüğüHimaye : koruma; korunma; birine arka çıkma... devam et

  terimler sözlüğüHini dava : dava sırasında... devam et

  terimler sözlüğüHini hacet : gerektiğinde... devam et

  terimler sözlüğüHisse-i şayia : yaygın hisse; ortak pay... devam et

  terimler sözlüğüHitâm : son; bitim; tükenme; nihayet... devam et

  terimler sözlüğüHizmet sözleşmesi : İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde i#... devam et

  terimler sözlüğüHizmet Sözleşmesi : İşçinin, belirli veya belirsiz bir süre iş görmeyi ve işverenin de bun... devam et

  terimler sözlüğüHod-be-hod : kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden... devam et

  terimler sözlüğüHodbehot : Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan.... devam et

  terimler sözlüğüHuda : aktarma... devam et

  terimler sözlüğüHudûs : sonradan peyda olma... devam et

  terimler sözlüğüHukuk : İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiy... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın