Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerHava Sahası: Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak yararlanabileceği gökyüzü parçası

  terimlerHavale: Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısın

  terimlerHâvi: kapsar; kapsayan; içeren; içerir

  terimlerHavza-i fahmiyye: kömür havzası; kömür bulunan bölge

  terimlerHaylûlet: engel olma; araya girme; yolu kapama

  terimlerHaymatlos: Vatansız

  terimlerHayr (hayır): iyilik; iyi; faydalı iş; yarar

  terimlerHayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese

  terimlerHâzık: İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hekim.

  terimlerHazine: Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer t

  terimlerHeder olma: ziyan olma

  terimlerHedm: yıkma; harap etme

  terimlerHercü merc: altüst; karmakarışık; allak bullak; darmadağınık

  terimlerHeyelan: toprak kayması

  terimlerHeyet: Üç veya daha fazla hâkimin bir arada çalışması.

  terimlerHıfz: saklama; koruma

  terimlerHıyar: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük

  terimlerHibe: bağışlama

  terimlerHidematı amme: kamu hizmeti

  terimlerHilafı: tersi; aksi; zıddı

  terimlerHilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat

  terimlerHimaye: koruma; korunma; birine arka çıkma

  terimlerHini dava: dava sırasında

  terimlerHini hacet: gerektiğinde

  terimlerHisse-i şayia: yaygın hisse; ortak pay

  terimlerHitâm: son; bitim; tükenme; nihayet

  terimlerHizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği söz

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın