Oyun Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerHak Ehliyeti: 1- Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk ed

  terimlerHakem Kararı: Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar.

  terimlerHakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten

  terimlerHakim: Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.

  terimlerHâkimin Reddi: Yasada yazılı nedenlerle davaya bakması adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hâkimin davaya bakmamasını talep etme.

  terimlerHakk: doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse

  terimlerHakk-ı mesil: su yolu hakkı

  terimlerHakk-ı mürûr: geçit hakkı

  terimlerHakk-ı şuf'a: önalım hakkı

  terimlerHakk-ı şürb: içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı

  terimlerHakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk

  terimlerHakkımüktesep: Kazanılmış hak, müktesep hak

  terimlerHakkın Kaybedilmesi: Bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması.

  terimlerHakkın Kazanılması: Bir hakkın bir kişiye bağlanması.

  terimlerHakkın Kötüye Kullanılması: Bir hakkın kullanılmasında dürüst davranılmaması, hukukun korumadığı hak kullanma biçimi.

  terimlerHakkısükût: Susmalık, sus payı

  terimlerHaksız Fiil: Hukuk düzeninin izin vermediği, hoş görmediği, zarar verici eylemlerdir.

  terimlerHaksız Fiil Sorumluluğu: Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk.

  terimlerHaksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu

  terimlerHalef: Bir makamda, görevde sonra gelen kişi

  terimlerHalefiyet: Ardıl, yerine geçme, yerine geçen.

  terimlerHalel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar

  terimlerHaleldar olmak: bozulmak; çiğnenmek

  terimlerHali sabıka irca: eski hale getirme

  terimlerHalita: karışım

  terimlerHamaset: Kahramanlık, yiğitlik, cesaret

  terimlerHamiline Yazılı Senet: Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıldığı senet.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın