Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüHakk-ı mesil : su yolu hakkı... devam et

  terimler sözlüğüHakk-ı mürûr : geçit hakkı... devam et

  terimler sözlüğüHakk-ı şuf'a : önalım hakkı... devam et

  terimler sözlüğüHakk-ı şürb : içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı... devam et

  terimler sözlüğüHakkaniyet : hak ve adalete uygunluk; doğruluk... devam et

  terimler sözlüğüHakkımüktesep : Kazanılmış hak, müktesep hak... devam et

  terimler sözlüğüHakkın Kaybedilmesi : Bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması.... devam et

  terimler sözlüğüHakkın Kazanılması : Bir hakkın bir kişiye bağlanması.... devam et

  terimler sözlüğüHakkın Kötüye Kullanılması : Bir hakkın kullanılmasında dürüst davranılmaması, hukukun korumadığı h... devam et

  terimler sözlüğüHakkısükût : Susmalık, sus payı... devam et

  terimler sözlüğüHaksız Fiil : Hukuk düzeninin izin vermediği, hoş görmediği, zarar verici eylemlerdi... devam et

  terimler sözlüğüHaksız Fiil Sorumluluğu : Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan... devam et

  terimler sözlüğüHaksız iktisap : Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir k... devam et

  terimler sözlüğüHalef : Bir makamda, görevde sonra gelen kişi... devam et

  terimler sözlüğüHalefiyet : Ardıl, yerine geçme, yerine geçen.... devam et

  terimler sözlüğüHalel : bozma; bozukluk; eksiklik; zarar... devam et

  terimler sözlüğüHaleldar olmak : bozulmak; çiğnenmek... devam et

  terimler sözlüğüHali sabıka irca : eski hale getirme... devam et

  terimler sözlüğüHalita : karışım... devam et

  terimler sözlüğüHamaset : Kahramanlık, yiğitlik, cesaret... devam et

  terimler sözlüğüHamiline Yazılı Senet : Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın... devam et

  terimler sözlüğüHapsen Tazyik : Bir kimseyi ifasına mecbur olduğu hususu yapmaya icbar için kanuni sal... devam et

  terimler sözlüğüHapsen Tazyik : Hapisle zorlama, hukuka aykırı hareket edeni uslandırma, hukuka uymaya... devam et

  terimler sözlüğüHarâc-ı mukaseme : arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar ... devam et

  terimler sözlüğüHarâc-ı muvazzaf : arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tay... devam et

  terimler sözlüğüHarç : Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ.... devam et

  terimler sözlüğüHarç Tahsil Müzekkeresi : Kesinleşen kararlara ilişkin harçların tahsili için maliyeye yazılan y... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2508

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın