Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Hapsen Tazyik:Bir kimseyi ifasına mecbur olduğu hususu yapmaya icbar için kanuni salahiyete binaen hapsetmektir. devam

terimler Hapsen Tazyik:Hapisle zorlama, hukuka aykırı hareket edeni uslandırma, hukuka uymaya zorlama hapsi. devam

terimler Harâc-ı mukaseme:arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi devam

terimler Harâc-ı muvazzaf:arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam

terimler Harç:Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ. devam

terimler Harç Tahsil Müzekkeresi:Kesinleşen kararlara ilişkin harçların tahsili için maliyeye yazılan yazı kâğıdına verilen ad. devam

terimler Hariciye Vekâleti:Dışişleri Bakanlığı devam

terimler Hârîm:başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem devam

terimler Harnup:keçi boynuzu devam

terimler Hartama:pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanıl devam

terimler Has:sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çev devam

terimler Hasârât:zararlar; ziyanlar; hasarlar devam

terimler Hasb-el-kanun:kanun gereği devam

terimler Hasb-el-memuriyye:memuriyet gereği devam

terimler Hasebiyle:yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle devam

terimler Hasıl:Olan, ortaya çıkan, görünen. devam

terimler Hasılat:Gelir. devam

terimler Hasılat Kirası:Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya b devam

terimler Hasım:İki düşmandan herbiri devam

terimler Hâsim:hasmeden; kat'eden, kesip atan devam

terimler Haslet:Ahlak, nitelik, huy, mizaç devam

terimler Hasren:muhasara ederek; etrafını çevirerek devam

terimler Hasretmek:Adamak, ayırmak, tahsis etmek. devam

terimler Hâss:özgü devam

terimler Hata:Yanılma, Yanılgı devam

terimler Hatîa:günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık devam

terimler Hava Hukuku:Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın