Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerGayr (gayir): ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

  terimlerGayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız

  terimlerGayr-i mümkün: olanaksız; imkansız

  terimlerGayr-i müsavat: Eşitsizlik

  terimlerGayrı vazıh: kapalı

  terimlerGayri kabili rücu: Geri dönülemez

  terimlerGayrikanuni: Yasa dışı, gayriyasal

  terimlerGayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

  terimlerGayrimenkul mükellefiyet: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğe

  terimlerGayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira,

  terimlerGayrisahih Nesep: Evlilik dışı doğan çocuk.

  terimlerGeçerlilik Şekli: Bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için gerek kanun gerekse tarafların iradesi gereği uyulması gereken şekil.

  terimlerGeçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde.

  terimlerGeçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.

  terimlerGeçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

  terimlerGemi Adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler.

  terimlerGenel İdare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur.

  terimlerGenel vekaletname: 1- Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi. 2- Vekalet verenin, vekile büt

  terimlerGerçek Kişi: İnsanlar.

  terimlerGerçi: Gerçekten; vakıa.

  terimlerGerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerekt

  terimlerGeriye Yürümek: Öncesini kapsamak, makable şamil.

  terimlerGıyâb: hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

  terimlerGıyabi Hüküm: Kendi yokken arkasından verilen hüküm.

  terimlerGıyabi Tutuklama: Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı.

  terimlerGirift: dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

  terimlerGizli Duruşma: Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   21 22 23 24 25 26 27   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın