Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Gayr (gayir):ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı devam

terimler Gayr-i melhûz:beklenmedik; imkansız; olanaksız devam

terimler Gayr-i mümkün:olanaksız; imkansız devam

terimler Gayr-i müsavat:Eşitsizlik devam

terimler Gayrı vazıh:kapalı devam

terimler Gayri kabili rücu:Geri dönülemez devam

terimler Gayrikanuni:Yasa dışı, gayriyasal devam

terimler Gayrimenkul:Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam

terimler Gayrimenkul mükellefiyet:Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşın devam

terimler Gayrimenkul tellallığı:Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taş&# devam

terimler Gayrisahih Nesep:Evlilik dışı doğan çocuk. devam

terimler Geçerlilik Şekli:Bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için gerek kanun gerekse tarafların iradesi ger devam

terimler Geçici Madde:Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam

terimler Geçici tescil:Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacı devam

terimler Geçit hakkı:Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kuru devam

terimler Gemi Adamı:Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler. devam

terimler Genel İdare:Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur. devam

terimler Genel vekaletname:1- Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik be devam

terimler Gerçek Kişi:İnsanlar. devam

terimler Gerçi:Gerçekten; vakıa. devam

terimler Gerekçeli Karar:1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşm devam

terimler Geriye Yürümek:Öncesini kapsamak, makable şamil. devam

terimler Gıyâb:hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka devam

terimler Gıyabi Hüküm:Kendi yokken arkasından verilen hüküm. devam

terimler Gıyabi Tutuklama:Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı. devam

terimler Girift:dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama devam

terimler Gizli Duruşma:Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın