Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Fariza:Şeriata uygun bir biçimde mirasçılara düşen pay. Ödev, görev. devam

terimler Farz:zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma devam

terimler Fasıl:Ayıran; bölen devam

terimler Fâsıla:aralık; ara devam

terimler Fasl etme:halletme; neticelendirme devam

terimler Fehime:anlayış devam

terimler Fek:kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; b devam

terimler Fer' î:bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam

terimler Ferağ:devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkı devam

terimler Ferâgat:vazgeçme; el çekme; dinlenme devam

terimler Ferd:tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı devam

terimler Ferdi:fertle ilgili , bireysel devam

terimler Ferman:Bir kararın yerine getirilmesi için padişahtan çıkan tuğralı emir. devam

terimler Fesâd:karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan devam

terimler Fesh:bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma devam

terimler Feshi Bildirme:Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı devam

terimler Fesih:Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıra devam

terimler Feteva:Hukuki Sorular ve Cevapları devam

terimler Fetret:Zayıflık,uyuşukluk. devam

terimler Fevk:Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan devam

terimler Fevkani:üst devam

terimler Fevkinde:üstünde; aşan devam

terimler Fevt:Elden çıkarma, yitirme, yitme devam

terimler Feyz:feyiz; bolluk; bereket; ilham; aşk devam

terimler Fezleke:1- Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti), özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunm devam

terimler Fıktan:yokluk devam

terimler Fırka:Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri, insan devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın