Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Fıtrî:Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki. devam

terimler Fi-i cârî:geçer değer devam

terimler Fi-l-vâki:Gerçi; gerçekten; vakıa devam

terimler Fiil:Eylem; hareket; edim; iş devam

terimler Fiil Ehliyeti:Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar. fi-l-vâki devam

terimler Fikri Hak:Bir kimse tarafından üretilen, ortaya çıkarılan eser üzerindeki düşünsel hak. devam

terimler Filhakika:hakikatte; gerçekte; doğrusu devam

terimler Firar:Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözlem altından kurtulması. devam

terimler Formalite:Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem. devam

terimler Fuhûş:haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket; fuhuş devam

terimler Fuzûlî:boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı devam

terimler Fuzûlî işgal:bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam

terimler Fuzuli şâgil:Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden devam

terimler Fürûht:satma; satım; satış devam

terimler Gabin:Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığı devam

terimler Gaî (gaiye):gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin devam

terimler Gaip:1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alına devam

terimler Gaiplik Kararı:Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu y devam

terimler Galle:gelir; hasılat; yarar devam

terimler Garamat:Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. devam

terimler Garaz (garez):gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç devam

terimler Garp:Batı devam

terimler Garra:Parlak, beyaz, güzel, Şa'şaalı. devam

terimler Gars:ağaç dikme devam

terimler Gasıb:başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya ta devam

terimler Gasp:başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya ta devam

terimler Gaybubet:kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın