Yazılı Sınav Soruları

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerFıtrî: Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki.

  terimlerFi-i cârî: geçer değer

  terimlerFi-l-vâki: Gerçi; gerçekten; vakıa

  terimlerFiil: Eylem; hareket; edim; iş

  terimlerFiil Ehliyeti: Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar. fi-l-vâki

  terimlerFikri Hak: Bir kimse tarafından üretilen, ortaya çıkarılan eser üzerindeki düşünsel hak.

  terimlerFilhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu

  terimlerFirar: Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözlem altından kurtulması.

  terimlerFormalite: Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem.

  terimlerFuhûş: haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket; fuhuş

  terimlerFuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı

  terimlerFuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek

  terimlerFuzuli şâgil: Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden

  terimlerFürûht: satma; satım; satış

  terimlerGabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla

  terimlerGaî (gaiye): gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

  terimlerGaip: 1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi. 2- Yokluğu farz edilen kişi,

  terimlerGaiplik Kararı: Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmes

  terimlerGalle: gelir; hasılat; yarar

  terimlerGaramat: Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir.

  terimlerGaraz (garez): gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

  terimlerGarp: Batı

  terimlerGarra: Parlak, beyaz, güzel, Şa'şaalı.

  terimlerGars: ağaç dikme

  terimlerGasıb: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse

  terimlerGasp: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

  terimlerGaybubet: kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın