Eğitim Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerGizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması.

  terimlerGizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaat

  terimlerGizlilik dereceli birim ve kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam sıralaması.

  terimlerGizlilik dereceli yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar görebileceği matery

  terimlerGörev: Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim.

  terimlerGörevsizlik Kararı: Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması.

  terimlerGösterme Hakkı: Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı.

  terimlerGöz Hapsi: Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza.

  terimlerGözaltı: 1- Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin s

  terimlerGrev: 1- İşçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amac

  terimlerGûna (gûne): türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

  terimlerGümrük Kolcusu: Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etme

  terimlerGüvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydı

  terimlerGüzeran: geçici; geçen

  terimlerHacet: gerek; gereklilik

  terimlerHâcir: hicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta)

  terimlerHaciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet

  terimlerHacizvaaz: El koyma

  terimlerHaczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak

  terimlerHadd-i Maruf: Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud

  terimlerHâdis: meydana gelen; çıkan; yeni çıkan

  terimlerHafiyyen: Gizli olarak; saklı olarak; gizlice

  terimlerHafriyat: kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma

  terimlerHail: Duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller.

  terimlerHaiz: sahip; elde bulunduran; taşıyan

  terimlerHak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar.

  terimlerHak Düşürücü Süre: Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın