eğitim sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerBilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın

  terimlerBilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  terimlerBilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek

  terimlerBililtizam: bile bile

  terimlerBilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper.

  terimlerBilirkişi (Ehl-i Vukuf): Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman.

  terimlerBilistirdad: geri alarak; geri alınarak

  terimlerBilmukabele: Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de.

  terimlerBilmuvafakat: razı olarak

  terimlerBilmüzakere: Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak.

  terimlerBilmüzayede: artırma ile; artırarak

  terimlerBilumum: Bütün; hep; kamu; -in hepsi.

  terimlerBilvekale: Vekaleten

  terimlerBinâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  terimlerBinâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine

  terimlerBinâen-aleyh: bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı

  terimlerBinaenaleyh: Bundan dolayı, Bunun üzerine

  terimlerBinniyabe: naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  terimlerBirleştirme (Davaların Birleştirilmesi): Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülme

  terimlerBirlikte Kefalet: Aynı borca birbirinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır.

  terimlerBirlikte Ölüm Karinesi: Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonradan öldüğünün ispat edilmemesi durumunda hepsinin aynı anda ölmüş sayılması.

  terimlerBisud: Faydasız;yararsız.

  terimlerBîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  terimlerBitarıkıl'evlâ: evveliyetle; öncelikle

  terimlerBloke Çek: Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü.

  terimlerBono: 1- Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren belge. 2- Bir kimsenin diğer bir kims

  terimlerBorcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın