Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Bilâtefrik:tefrik etmeksizin; ayırmaksızın devam

terimler Bilbeyyine:delil ile; tanık ile; ispat ile devam

terimler Bilfiil:gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek devam

terimler Bililtizam:bile bile devam

terimler Bilirkişi:Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehl devam

terimler Bilirkişi (Ehl-i Vukuf):Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman. devam

terimler Bilistirdad:geri alarak; geri alınarak devam

terimler Bilmukabele:Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de. devam

terimler Bilmuvafakat:razı olarak devam

terimler Bilmüzakere:Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak. devam

terimler Bilmüzayede:artırma ile; artırarak devam

terimler Bilumum:Bütün; hep; kamu; -in hepsi. devam

terimler Bilvekale:Vekaleten devam

terimler Binâberin:bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle devam

terimler Binâen-alâ-zâlik:bundan dolayı; bunun üzerine devam

terimler Binâen-aleyh:bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı devam

terimler Binaenaleyh:Bundan dolayı, Bunun üzerine devam

terimler Binniyabe:naip eliyle; vekillik ile; vekaleten devam

terimler Birleştirme (Davaların Birleştirilmesi):Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması dur devam

terimler Birlikte Kefalet:Aynı borca birbirinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır. devam

terimler Birlikte Ölüm Karinesi:Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonradan öldüğünün ispat edilmemesi durumunda hepsinin a devam

terimler Bisud:Faydasız;yararsız. devam

terimler Bîtâp:bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun devam

terimler Bitarıkıl'evlâ:evveliyetle; öncelikle devam

terimler Bloke Çek:Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü. devam

terimler Bono:1- Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren devam

terimler Borcun Sona Ermesi:Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın