Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerCelb-i menafi: Fayda sağlamak

  terimlerCelesat-ı âti: gelecekteki celseler, oturumlar

  terimlerCelile: büyük; ulu

  terimlerCelp: Çağrı belgesi , Getirtme, kendi üzerine çekme.

  terimlerCelpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

  terimlerCelse: Oturum, duruşma. Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanı

  terimlerCem'an: toplam

  terimlerCemaat: Bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı.

  terimlerCemetmek: toplamak; bir araya getirmek

  terimlerCemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı

  terimlerCemiyet: Toplum; topluluk; dernek.

  terimlerCenin: Kendisine gebe kalınmış ve doğumu beklenilen çocuk.

  terimlerCenup: Güney

  terimlerCereme: başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

  terimlerCereyan: Bir şeyin gelişme, olma durumu

  terimlerCerh: Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama.

  terimlerCerh ü iptal: çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme

  terimlerCevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler

  terimlerCevâz: izin; müsaade; caiz olma

  terimlerCevâz bahş: izin veren; müsaade eden

  terimlerCevaz-ı İstihdam Kararı: Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden d

  terimlerCevher: maya; öz; değerli taş; elmas

  terimlerCevval: Davranışları çabuk ve kesin olan

  terimlerCeza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım, müeyyidedir.

  terimlerCeza şartı: ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

  terimlerCeza Fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak.

  terimlerCeza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın