Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Celb-i menafi:Fayda sağlamak devam

terimler Celesat-ı âti:gelecekteki celseler, oturumlar devam

terimler Celile:büyük; ulu devam

terimler Celp:Çağrı belgesi , Getirtme, kendi üzerine çekme. devam

terimler Celpname:yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirt devam

terimler Celse:Oturum, duruşma. Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerel devam

terimler Cem'an:toplam devam

terimler Cemaat:Bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı. devam

terimler Cemetmek:toplamak; bir araya getirmek devam

terimler Cemi ezmân:bütün zamanlar; zamanların toplamı devam

terimler Cemiyet:Toplum; topluluk; dernek. devam

terimler Cenin:Kendisine gebe kalınmış ve doğumu beklenilen çocuk. devam

terimler Cenup:Güney devam

terimler Cereme:başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödem devam

terimler Cereyan:Bir şeyin gelişme, olma durumu devam

terimler Cerh:Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama. devam

terimler Cerh ü iptal:çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme devam

terimler Cevâmi':camiler; mescitler; toplanılan yerler devam

terimler Cevâz:izin; müsaade; caiz olma devam

terimler Cevâz bahş:izin veren; müsaade eden devam

terimler Cevaz-ı İstihdam Kararı:Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun ye devam

terimler Cevher:maya; öz; değerli taş; elmas devam

terimler Cevval:Davranışları çabuk ve kesin olan devam

terimler Ceza:Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını ön devam

terimler Ceza şartı:ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı devam

terimler Ceza Fişi:Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düze devam

terimler Ceza Hukuku:Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın