Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Borç İlişkisi:1- İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki devam

terimler Borçlunun Temerrüdü:Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya devam

terimler Borçtan Kurtulma Davası:Bir tür menfi tespit davası olup, borçlu tarafından açılan ve alacaklılara karşı borcunun bulunmad devam

terimler Boşanma Davası:Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava. devam

terimler Boşanma İlamı:Mahkemenin boşanmayı kesin hükme bağladığını belirterek verdiği resmi belge. devam

terimler Bozucu Şart:Borçlar Kanunumuzun 152/1. Maddesine göre, bozulması, kesin olmayan bir olayın gerçekleşmesine bağ devam

terimler Bölünebilir Edim:Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa ed devam

terimler Bölünemez Edim:Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa ed devam

terimler Butlan:Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması, geçersizlik. devam

terimler Bühtan:İftira, kara çalma devam

terimler Bünye:Vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş. devam

terimler Bürhan:Kesin Kanıt devam

terimler Bürûz:belirme; ortaya çıkma devam

terimler Câmi:cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan devam

terimler Câmia:topluluk; zümre devam

terimler Cânî:cinayet işlemiş olan kimse devam

terimler Canîb-i beytülmal:hazine tarafı devam

terimler Canîb-i vakıf:vakıf tarafı devam

terimler Canîp:yön; taraf; cihet; yan devam

terimler Cari:uygulanan; yürürlükte olan devam

terimler Cari Fiyat:Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıy devam

terimler Casus Belli:Savaş nedeni, savaş gerektiren olay devam

terimler Cây-i teemmül:etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur devam

terimler Cebel:Dağ, yüksek tepe. devam

terimler Cebrî:zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak devam

terimler Cebri İcra:Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağ devam

terimler Cebri satım:Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın