Eğitim Siteleri

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

  terimlerBorç İlişkisi: 1- İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır. 2- İki taraf arasında doğ

  terimlerBorçlunun Temerrüdü: Borcun ifası mümkün olduğu halde, borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan durum. Borçlunun temerrüde düşmü

  terimlerBorçtan Kurtulma Davası: Bir tür menfi tespit davası olup, borçlu tarafından açılan ve alacaklılara karşı borcunun bulunmadığını tespit etme davasıdır. Bu dava

  terimlerBoşanma Davası: Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava.

  terimlerBoşanma İlamı: Mahkemenin boşanmayı kesin hükme bağladığını belirterek verdiği resmi belge.

  terimlerBozucu Şart: Borçlar Kanunumuzun 152/1. Maddesine göre, bozulması, kesin olmayan bir olayın gerçekleşmesine bağlanan sözleşme şartın gerçekleşmesinden

  terimlerBölünebilir Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim.

  terimlerBölünemez Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim.

  terimlerButlan: Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması, geçersizlik.

  terimlerBühtan: İftira, kara çalma

  terimlerBünye: Vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş.

  terimlerBürhan: Kesin Kanıt

  terimlerBürûz: belirme; ortaya çıkma

  terimlerCâmi: cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan

  terimlerCâmia: topluluk; zümre

  terimlerCânî: cinayet işlemiş olan kimse

  terimlerCanîb-i beytülmal: hazine tarafı

  terimlerCanîb-i vakıf: vakıf tarafı

  terimlerCanîp: yön; taraf; cihet; yan

  terimlerCari: uygulanan; yürürlükte olan

  terimlerCari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yer

  terimlerCasus Belli: Savaş nedeni, savaş gerektiren olay

  terimlerCây-i teemmül: etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur

  terimlerCebel: Dağ, yüksek tepe.

  terimlerCebrî: zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak

  terimlerCebri İcra: Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gere

  terimlerCebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 2517

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın