Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genel-Geçer Nedir? Genel-Geçer Hakkında Kısaca Bilgi

Genel-Geçer Terimi Hakkında Bilgiler

Genel-GeçerFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Genel-Geçer:
Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan)

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Ahlak Felsefesi(Ethik): Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ve açıklayan felsefe bilimi. devam et

  box A priori: Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim. devam et

  box Kültür: 1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir. 2- Bir toplumun kendi iç yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesi. Bi devam et

  box Hukuk: Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücünün desteğindeki yaptırımlarla uyulması zorunlu duruma getirilen kur devam et

  box Sonuç: Öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme. devam et

  box Eudaimonia: Yaşamanın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad. devam et

  box Kültürleme: İnsanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanmasını sağlayan bilinçli ve bilinç dışı gerçekleşen öğrenme ve sosyalleşme süre devam et

  box Mimesis: Taklit, benzetme. (Platon ve Aristotoles'te sanat taklittir.) devam et