Oyun Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerNewton'un 2. yasası: Bir cismin ivmesi ona etki eden bilekse kuvvetle doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır.Fnet = m a; bir cisme eden net kuvvet cismin küt

  terimlerNewton'un 3. yasası: İki cisim etkileşiyorsa , 2. cismin 1. cisme uyguladığı F21 kuvveti, 1.cismin 2. cisme uyguladığı F12 kuvvetine eşit ve zıt yönlüdür.Bir

  terimlerNicelik: Bir şeyin sayılabilen ve/veya ölçülebilen özelliği.

  terimlerNod: Duran dalganın konumlarından her biri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya çıkması ve genliğin sıfır olması.

  terimlerNötrino: Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau).

  terimlerNötron: 1- Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan atom cisimciği. 2- Çekirdekteki yüksüz parçacık. Elementer parçacı

  terimlerNükleer Enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji.

  terimlerNükleer Reaktör: Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

  terimlerNükleon: Proton veya nötronlardan her biri.

  terimlerOdak: Aynada ya da merceklerde paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta.

  terimlerOdaklama noktası: Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak ısınları odaklamasıdır.

  terimlerOdaklama uzunluğu: Ayna veya lensten odaklama noktasına olan uzaklık.

  terimlerOhm: SI birim sistemnide direnç birimi.

  terimlerOhm Kanunu: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit değere iletkenin direnci denir.

  terimlerOran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet

  terimlerOran yasası: İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması.

  terimlerOrantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk.

  terimlerOrdinat: Koordinat sisteminde düşey eksen.

  terimlerOrijin: Koordinat sisteminde başlangıç noktası.

  terimlerOrtalama hız: alınan toplam yolun toplam zamana oranı.

  terimlerOsiloskop: Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop ile AC,DC gerilim ve periyot doğrudan öl

  terimlerOssiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt.

  terimlerÖlçme: Bir büyüklüğü kendi cinsinden birim seçilen bir büyüklükle karşılaştırmak.

  terimlerÖz Direnç: Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitinin direnci.

  terimlerÖz Isı: 1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı.

  terimlerÖzdeşlik yasası: Uniform çekim alanındaki sabit ivme.

  terimlerÖzel göreliliğin birinci yasası: Eylemsiz gözlem çerçevesinde fiziğin bütün yasaları değişmezdir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın