Oyun Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerSığa: Bir iletkenin yükünün potansiyeline oranına iletkenin sığası denir.Skaler bir büyüklüktür.Birimi Farad’dır.

  terimlerSıvı: İçinde bulunduğu kabın şeklini alan bir hacme sahip cisim.

  terimlerSıvı kristal: Atomlarının yerleşimin geometrik bir düzenlenimi olan sıvı.

  terimlerSigorta: Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kesmesi amacıyla kullanılan araç.

  terimlerSistem: Öğelerin birleşmesiyle oluşan düzen.

  terimlerSoğurma Spektrumu: Bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.

  terimlerSoğurulma: Enerjinin madde tarafından başka enerjiye dönüştürülmek üzere alınması.

  terimlerSolenoid: Akım makarası, bobin.

  terimlerSonar: Su içerisindeki ses dalgaları

  terimlerSpektrum: Elektromagnetik dalgaların dalga boylarına göre sıralanan gösterimi.

  terimlerSpektrum (Tayf): Tek renkten oluşmayan ışığa ait bir ışık demetinin prizmadan geçtikten sonra renklere ayrılması sonucu oluşan görüntü.

  terimlerStatik sürtünme: Durgun yüzeyle arasında oluşan sürtünme kuvveti.

  terimlerStator: Elektrik jeneratörünün hareketsiz kısmı.

  terimlerStroboskop: Dalgaların hız ve periyodunu ölçmeye yarayan aygıtı.

  terimlerSüper pozisyon: İki veya daha fazla dalganın uzayda bir yerde üst üste gelmesi olayıdır.

  terimlerSüperkritik: Zincirleme reaksiyon sonucunda birden fazla nötronun çıkması ile reaksiyonun artarak devam etmesi. Atom bombasının patlaması iyi bir örnektir.

  terimlerSüperpozisyon: İki veya daha fazla dalganın uzayda bir yerde üst üste gelmesi olayıdır.

  terimlerSürtünme Kuvveti: Bir cisim,pürüzlü bir yüzeyde yahut hava veya su gibi viskoz bir ortam içinde hareket ediyorsa çevresi ile arasındaki etkileşmeden dolayı har

  terimlerŞimşek: Bulutlarda meydana gelen elektrik boşalmasının sebep olduğu parlama, ışık.

  terimlerTam devre: Bir bataryanın bir ucundan diğer ucuna kadar akimin akmasının sağlanması.

  terimlerTamamlayıcı renk: Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı.

  terimlerTamamlayıcı yasalar: Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarak verilmesi. Elektron veya foton hem dalga hem de parçacık özelliği göstermesidir.

  terimlerTekrarlanım: Aynı hareketin tekrar yapıldığı durumları açıklamak için kullanılır.

  terimlerTemas kuvvetleri: İki cisim arasındaki fiziksel temas (değmenin) sonucunda ortay çıkan kuvvetlerdir.

  terimlerTemel durum: Kuantum mekaniğinde bir sistemin sahip olabileceği minimum enerji değeri.

  terimlerTemel frekans: Bir sistemin şalinim yapabileceği minimum sekans değeri.

  terimlerTepe: Bir dalganın bozunmasında ortaya çıkan pik.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 469

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın