Eğitim Siteleri

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerOrijin: Koordinat sisteminde başlangıç noktası.

  terimlerOrtalama hız: Alınan toplam yolun, geçen toplam süreye bölünmesiyle bulunan hız değeridir.

  terimlerOsiloskop: Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop ile AC,DC gerilim ve periyot doğrudan öl

  terimlerOssiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt.

  terimlerÖlçme: Bir büyüklüğü kendi cinsinden birim seçilen bir büyüklükle karşılaştırmak.

  terimlerÖteleme: Bir noktanın veya bir cismin, aynı yönde ve mesafede yer değiştirmesidir.

  terimlerÖz Direnç: Bir iletkenin birim uzunluk ve birim kesitinin direnci.

  terimlerÖz Isı: 1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklık değerinde birim değişi

  terimlerÖzdeşlik yasası: Uniform çekim alanındaki sabit ivme.

  terimlerÖzel göreliliğin birinci yasası: Eylemsiz gözlem çerçevesinde fiziğin bütün yasaları değişmezdir.

  terimlerÖzel göreliliğin ikinci postülası: Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarak değişmezdir.

  terimlerÖzkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir.

  terimlerParalel Bağlama: Elektronik elemanların, akımı birden fazla kola ayırıp, sonra birleştirecek şekilde bağlanmasıdır.

  terimlerParamanyetik Maddeler: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1'den biraz büyük olan maddelerdir. Manyetik alan şiddeti paramatrik alan içinde biraz şiddetlenir.

  terimlerParatoner: Yıldırımı kendi üzerine çekerek toprağa ileten, yıldırımlık, yıldırımsavar.

  terimlerPeriyot: 1. Parçacığın hareketinin bir tam devri tamamlaması için geçen süredir. 2. Devirli olaylarda, bir tam devir için geçen süre. 3. Bir t

  terimlerPil: Kimyasal enerjiyi saklayan ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çeviren güç kaynağı.

  terimlerPlazma: Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir.

  terimlerPotansiyel enerji: 1. Bir cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerji. 2. Cisimlerin durum ve konumlarından dolayı birbirlerine uyguladıkları kuvvetten kaynakl

  terimlerPotansiyel fark: Elektrik alan içinde bulunan A ve B gibi iki potansiyel farkı;Elektrik alan içine bırakılan q0 denem yükünü A dan B ye , denge konumunu bozma

  terimlerPozitron: Pozitif yüklü elektron.

  terimlerPrimer: Birincil.

  terimlerProton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.

  terimlerRad: Alınan veya soğurulan dozla ilgili birim. Bir rad, bir malzemenin kilogramında 1U100 joule enerji bulundurur.

  terimlerReferans sistemi: Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin oluşturduğu ve böylece diğer nesnelerin hareketlerinin kolayca takip edilebildiği bir sistem. Eylemsiz

  terimlerReosta: Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmeye yarayan düzenek.

  terimlerRotor: Elektrik jeneratörünün bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçası.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın