Yazılı Sınav Soruları

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerKaldırma Kuvveti: Bir sıvının, içine batırılan cisme uyguladığı yukarı doğru olan kuvvettir.

  terimlerKalori: 1 gr suyun sıcaklığını 1˚C arttırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

  terimlerKara Delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüş yıldızlardır.

  terimlerKararlı Dalga: Bir dalganın bulunduğu noktada salınım yapması ve ilerlememesi durumuna kararlı (duran) dalga denir.

  terimlerKararlı denge: Bir cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptırıldığında tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.

  terimlerKararlılık çizgisi: Kararlı çekirdeklerin grafiğinde nötronların protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgisel bağıntı.

  terimlerKararsız denge durumu: Denge konumu civarında serbest bırakıldığında denge konumundan uzaklaşılma olaydır.

  terimlerKatı: Şekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir. Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu ve şeklinin korunduğu halidir.

  terimlerKatot: Negatif elektrot, eksi uç.

  terimlerKatot Işınları: Havası alınmış bir tüp içinde negatif elektrottan hareket eden elektron

  terimlerKavram: Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

  terimlerKayma sürtünmesi: Göreli harekette birbirine temas eden yüzeyler arasında sürtünme kuvveti.

  terimlerKelvin sıcaklığı: Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak

  terimlerKepler kanunları: 1) Yörüngeler kanunu:Her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips seklindeki yörüngelerde dolanırlar.2)Alanlar kanunu:Güneşi gezegen

  terimlerKılcallık: Çapı 1 mm'den küçük olan borulara kılcal boru, sıvıların bu borular içerisinde kendiliğinden yükselmesine veya alçalmasına kılcallık d

  terimlerKırılım: Bir dalganın, ortam değişikliği sonucunda yönünü ve hızını değiştirmesidir.

  terimlerKırınım: 1- Dalganın bir kapıdan veya bir engel çevresinden geçerken saçılmasıdır. 2- İki engel arasından geçen dalganın dağılarak yansıması

  terimlerKısa Devre: 1. Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci küçük olan bir iletkenle veya doğrudan birbiriyle birleştiğinde oluşan elektr

  terimlerKilo: 1000 rakamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.

  terimlerKilo(kg): 1000 akemini temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir şayi. kilogram-kilogram:Kütlenin SI sistemindeki birimi

  terimlerKilogram: Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklaşık olarak kütlesi Dünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a eşittir.

  terimlerKilowattsaat: Enerjinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lık enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesi kilowattsa

  terimlerKinetik Enerji: Hareket eden cisimlerin sahip oldukları enerji. Bir cismin, hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir.

  terimlerKinetik enerji(Ek): Bir cismine hareketinden dolayı oluşan enerji, (1/2)mv², birimi jule dur.

  terimlerKolektör: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren düzenek.

  terimlerKonum: Seçilen bir başlangıç noktasına göre cismin bulunduğu yer. Bir noktanın yerini, bir referans noktasına göre belirten sayısal özelliktir.

  terimlerKorozyon: Metallerin nemli ve sulu ortamlarda kendiliğinden pil oluşturup aşınması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın