Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Korunumlu:Fiziksel bir niceliğin çeşitli çerçeveler içinde değişmez olduğunu tanımlar. devam

terimler Koşul:Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için, bulunması gereken durum, gerekli olan özellik. devam

terimler Kovalent (eş) bağlanma:Atomların birbirlerine, elektronlarını paylaşarak bağlanmalarıdır. devam

terimler Kristal:Atomların veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerleşim gösterdikleri malzemeler. devam

terimler Kritik açı:Yansıyacak bir yüzeye gelen ışının yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansıyabileceği açı değeri. devam

terimler Kritik kütle:Reaksiyonun bitmemesi için gerekli olan minimum kütle miktarı. devam

terimler Kritik zincirleme reaksiyon:Peş peşe parçalanma olayının başlayabilmesi için nötronun diğer parçaları etkileyerek parçalanmala devam

terimler Kritikaltı:Her parçalanma sonucunda ortalama birden az nötronun ortaya çıkması olayıdır. devam

terimler Kromatik Hata:Işığın farklı renklerinin (dalga boyları) değişik şekilde odaklanmasına neden olan lenslerdeki bir devam

terimler Kuantum:Aynı özellik taşıyan en küçük bir grup. Buna bağlı olarak proton yükü kuantumlanmış yük olarak kab devam

terimler Kuantum mekaniği:Atomik veya alt atomik düzeydeki parçacıkların davranış kuralları. devam

terimler Kuantum sayısı:Kuantumlanmış niceliklerin özelliklerini belirleyen rakamlardır. Buna bağlı olarak, bir elektronun devam

terimler Kuark:Hadronların bileşimi. Kuarklar altı çeşittir ve her birini üç rengi vardır. Üç kuark baryonları ol devam

terimler Kural:Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. devam

terimler Kutup:Pillerde ya da mıknatıslarda farklı uçlardan her biri. devam

terimler Kuvvet:1. Bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durdurabilen, cisimlerde hareket ve şekil d devam

terimler Küresel bozulma:Bir lensteki yüzey üzerindeki bozulma veya küresel aynaların küresellikten sapması. devam

terimler Küresel Isınma:Dünyanın atmosferinin ortalama sıcaklığının, 19. yüzyıldan bu yana belirgin bir hızla artıyor olma devam

terimler Kütle:Madde miktarına bağlı büyüklüktür. Eylemsizlik kütlesine, yer çekim kütlesine, kritik kütleye ve k devam

terimler Kütle Merkezi:Bir nesnenin kütle denge noktası. devam

terimler Kütlenin korunumu:Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez devam

terimler Laser:Uyarılmış emisyon yolu ile şiddetlendirilen ışık. devam

terimler Lazer:1- Işınımın yayılması esnasında ışığın şiddetinin yükseltilmesi. 2- Uyarılmış emisyon yolu ile devam

terimler Lepton:Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan oluşan temel parçacık ailesi. devam

terimler Lewis Yapısı:Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller. devam

terimler Lümen (lm):Işık akısı birimi. devam

terimler Lüx (lx):Aydınlanma şiddeti birimi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın