Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

terimler Moment:Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çar devam

terimler Momentum:Genellikle çizgisel momentum için kullanılır. Açısal momentum, çizgisel momentum ve momentum korun devam

terimler Momentumun korunumu:Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur. devam

terimler Mutlak Sıcaklık Skalası:Sıcaklığın sıfır olduğu nokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin. devam

terimler Mutlak Sıfır:En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F. devam

terimler Müon:Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton. devam

terimler Newton:1. SI birim sisteminde kuvvetin birimidir. 1 kg kütleli bir cisim üzerine uygulandığında ona 1m/ devam

terimler Newton'un 1. yasası:Bir cisme bir diş kuvvet etki etmedikçe, cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızl devam

terimler Newton'un 2. yasası:Bir cismin ivmesi ona etki eden bilekse kuvvetle doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır.Fnet devam

terimler Newton'un 3. yasası:İki cisim etkileşiyorsa , 2. cismin 1. cisme uyguladığı F21 kuvveti, 1.cismin 2. cisme uyguladığı devam

terimler Nicelik:Bir şeyin sayılabilen ve/veya ölçülebilen özelliği. devam

terimler Nod:Duran dalganın konumlarından her biri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya devam

terimler Nötrino:Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau). devam

terimler Nötron:1- Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan atom cisimciği. 2- Çekirdekteki devam

terimler Nükleer Enerji:Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. devam

terimler Nükleer Reaktör:Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek. devam

terimler Nükleon:Proton veya nötronlardan her biri. devam

terimler Odak:Aynada ya da merceklerde paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta. devam

terimler Odaklama noktası:Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak ısınları odaklamasıdır. devam

terimler Odaklama uzunluğu:Ayna veya lensten odaklama noktasına olan uzaklık. devam

terimler Ohm:SI birim sistemnide direnç birimi. devam

terimler Ohm Kanunu:Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabitti devam

terimler Ohm Yasası:Bir iletken üzerinden geçen akımın, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ile do devam

terimler Oran:Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağınt devam

terimler Oran yasası:İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması. devam

terimler Orantı:Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk. devam

terimler Ordinat:Koordinat sisteminde düşey eksen. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın