eğitim sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimlerMoment: Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çarpımıdır. Sıfırdan farklı bir momen

  terimlerMomentum: Genellikle çizgisel momentum için kullanılır. Açısal momentum, çizgisel momentum ve momentum korunumuna bakınız.

  terimlerMomentumun korunumu: Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur.

  terimlerMutlak Sıcaklık Skalası: Sıcaklığın sıfır olduğu nokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin.

  terimlerMutlak Sıfır: En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F.

  terimlerMüon: Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton.

  terimlerNewton: 1. SI birim sisteminde kuvvetin birimidir. 1 kg kütleli bir cisim üzerine uygulandığında ona 1m/s² ' lik ivme kazandıran kuvvet 1 Newton'dur.

  terimlerNewton'un 1. yasası: Bir cisme bir diş kuvvet etki etmedikçe, cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam edecektir.Bir cisme

  terimlerNewton'un 2. yasası: Bir cismin ivmesi ona etki eden bilekse kuvvetle doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır.Fnet = m a; bir cisme eden net kuvvet cismin küt

  terimlerNewton'un 3. yasası: İki cisim etkileşiyorsa , 2. cismin 1. cisme uyguladığı F21 kuvveti, 1.cismin 2. cisme uyguladığı F12 kuvvetine eşit ve zıt yönlüdür.Bir

  terimlerNicelik: Bir şeyin sayılabilen ve/veya ölçülebilen özelliği.

  terimlerNod: Duran dalganın konumlarından her biri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya çıkması ve genliğin sıfır olması.

  terimlerNötrino: Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau).

  terimlerNötron: 1- Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan atom cisimciği. 2- Çekirdekteki yüksüz parçacık. Elementer parçacı

  terimlerNükleer Enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji.

  terimlerNükleer Reaktör: Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

  terimlerNükleon: Proton veya nötronlardan her biri.

  terimlerOdak: Aynada ya da merceklerde paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta.

  terimlerOdaklama noktası: Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak ısınları odaklamasıdır.

  terimlerOdaklama uzunluğu: Ayna veya lensten odaklama noktasına olan uzaklık.

  terimlerOhm: SI birim sistemnide direnç birimi.

  terimlerOhm Kanunu: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit değere iletkenin direnci denir.

  terimlerOhm Yasası: Bir iletken üzerinden geçen akımın, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ile doğru orantılı, direnç ile ters orantılı o

  terimlerOran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet

  terimlerOran yasası: İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması.

  terimlerOrantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk.

  terimlerOrdinat: Koordinat sisteminde düşey eksen.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın