Eğitim Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

  terimler Moment:Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çar devam

  terimler Momentum:Genellikle çizgisel momentum için kullanılır. Açısal momentum, çizgisel momentum ve momentum korun devam

  terimler Momentumun korunumu:Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur. devam

  terimler Mutlak Sıcaklık Skalası:Sıcaklığın sıfır olduğu nokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin. devam

  terimler Mutlak Sıfır:En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -273!C, veya -459!F. devam

  terimler Müon:Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton. devam

  terimler Newton:1. SI birim sisteminde kuvvetin birimidir. 1 kg kütleli bir cisim üzerine uygulandığında ona 1m/ devam

  terimler Newton'un 1. yasası:Bir cisme bir diş kuvvet etki etmedikçe, cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızl devam

  terimler Newton'un 2. yasası:Bir cismin ivmesi ona etki eden bilekse kuvvetle doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır.Fnet devam

  terimler Newton'un 3. yasası:İki cisim etkileşiyorsa , 2. cismin 1. cisme uyguladığı F21 kuvveti, 1.cismin 2. cisme uyguladığı devam

  terimler Nicelik:Bir şeyin sayılabilen ve/veya ölçülebilen özelliği. devam

  terimler Nod:Duran dalganın konumlarından her biri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya devam

  terimler Nötrino:Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri (elektron, müon, ve tau). devam

  terimler Nötron:1- Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan atom cisimciği. 2- Çekirdekteki devam

  terimler Nükleer Enerji:Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. devam

  terimler Nükleer Reaktör:Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek. devam

  terimler Nükleon:Proton veya nötronlardan her biri. devam

  terimler Odak:Aynada ya da merceklerde paralel ışınların ya da uzantılarının kesiştiği nokta. devam

  terimler Odaklama noktası:Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak ısınları odaklamasıdır. devam

  terimler Odaklama uzunluğu:Ayna veya lensten odaklama noktasına olan uzaklık. devam

  terimler Ohm:SI birim sistemnide direnç birimi. devam

  terimler Ohm Kanunu:Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabitti devam

  terimler Ohm Yasası:Bir iletken üzerinden geçen akımın, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ile do devam

  terimler Oran:Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağınt devam

  terimler Oran yasası:İki veya daha fazla elementin, kütleleri oranları sabit olmak üzere bileşik oluşturulması. devam

  terimler Orantı:Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk. devam

  terimler Ordinat:Koordinat sisteminde düşey eksen. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 522

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın