Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ferik Nedir? Ferik Hakkında Kısaca Bilgi

Ferik Terimi Hakkında Bilgiler

FerikTarih Terimi Olarak Ferik:
Osmanlı ordusunda ve daha sonra Türk ordusunda 1934 yılına dek kullanılan, bugünkü Tümgeneral rütbesine denk olan rütbedir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hikayeci Tarih: Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. devam et

  box Serasker: Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunm devam et

  box Mecusilik (Zerdüştlük): Zerdüşt dini inananlar. Ateşe tapan insanlardır. Timsah ve İnek gibi hayvanları kutsal sayarlar. Su ve toprağa saygı duyarlar. Bu nedenle ölülerini devam et

  box Hanefî: Dört sünnî mezhepten biri. devam et

  box Bozgun: Bozulma, ağır biçimde yenilgiye uğrama. devam et

  box Mutasavvıf: Tasavvufa bağlanan ve o yolda yürüyen kimse. (Tasavvuf: Allah'ın birliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği Vahdet-i vücud anlayışı ile açıklayan devam et

  box İane: Yardım, para yardımı. devam et

  box Bögü: Hâkim, bilge, bilici (Bögü Kağan) devam et