Yazılı Sınav Soruları
22 Ekim 2016 Cumartesi

Fenni Mesul Nedir? Fenni Mesul Hakkında Kısa Bilgi

Fenni MesulBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Fenni Mesul :
Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini, aldıkları eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan ilgili meslek mensupları.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri :