Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerDoğal Gözlem: İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmaksızın gözlemlenmesidir.

  terimlerDoğru Düşünme: Akıl ve mantık ilkelerine uygun olan düşünme işlemi.

  terimlerDoğrulama: Bir önermenin ya da hipotezin doğruluğunu denetlemek için mantıki kanıtlama ve deney yoluyla yapılan işlemlerin tümü.

  terimlerDoğrulanabilirlik: Bilimde önermelerin olgularla doğrulanabilme niteliği.

  terimlerDoğrulanabilirlik İlkesi: 1. Doğruluğu olgusal olarak test edilebilen, doğruluğuna deneysel olarak karar verilebilen önermelerin anlamlı olduğunu savunan ilke. 2. Ön

  terimlerDoğrulanabilirlik-Yanlışlanabilirlik: Deney, gözlem ya da diğer bilimsel yöntemlerle sınama yolu bir önerme ile ilgili olarak doğru yada yanlış yargı verebilme

  terimlerDoğruluk: Bir düşüncenin düşünceye konu olan nesnesi ile örtüşmesidir,ona uygunluğunu ifade eder.

  terimlerDoğruluk (Hakikat): Bilginin bilgi konusu ile tam uygunluk içinde bulunmasıdır. Bir bilginin doğruluğu, onun kanıtlanabilmesi ile mümkündür. Çünkü doğruluk

  terimlerDoğruluk Çizelgesi: Bir bileşik önermenin doğruluk değerini, bileşenlerin doğruluk değerlerinin fonksiyonu olarak belirleyen çizelge.

  terimlerDoğruluk Değeri: Bir önermenin almış olduğu doğru ve yanlış değerlerin bütünü.

  terimlerDoğuştan Donanım: Davranışa genetik etkenlerin katkıda bulunması.

  terimlerDoğuştancılık(İnneizm): Genel olarak, belirli insani özelliklerin sonradan kazanılmış olmayıp, doğuştan getirildiğini öne süren anlayış. Daha özel olarak da epis

  terimlerDoktrin: Fikir sistemi. Öğreti. Bir düşünürün belli bir konuda ileri sürdüğü ve savunduğu görüş.

  terimlerDöndürme: Bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak eş değerini bulma işlemi.

  terimlerDualizm(İkicilik): 1- Temelinde,birbirine indirgenemeyen iki prensibin veya cevherin mevcudiyetine inanç bulunan her sisteme denir. 2- Herhangi bir alanda birbirind

  terimlerDuyarsızlaşma: Duygusal yaşamda tekrar tekrar karşılaşılan uyarıcıyı organizmanın belli bir süre sonra kanıksamamasıdır. Örneğin: Annesi tarafından s

  terimlerDuygu: Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

  terimlerDuyum: Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları duyu organı aracılığı ile alıp sinirsel enerji haline dönüştürmesi sürecine duyum

  terimlerDuyumculuk(Sensualizm): 1- Her türlü bilginin kaynağı olarak duyuları gösteren öğretidir. 2- Genel olarak, tüm bilgilerimizin duyumlardan türediğini; bütün zi

  terimlerDuyumun Eşiği: Duyu organlarının bir uyarıcıyı almaya başladığı sınırdır.

  terimlerDuyusal Alan: Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı.

  terimlerDuyusal Uyum: Duyu organlarının çevredeki uyarıcılara alışkanlık göstererek, onlara tepki vermemesidir.

  terimlerDüalizm (ikicilik): Materyalizmle idealizm arasında bir uzlaşma çabasıdır. Descartes'a göre varlık madde ve ruh olmak üzere iki cevherden oluşur. Ruhun işlevi d

  terimlerDürtü: 1- Fizyolojik olan ve tüm canlılarda görülen güdülenme durumları. Örnekler; açlık ve susuzluk. 2- Organizmadaki eksikliği gidermek için

  terimlerDüşünme: Olay ve nesneler yerine onların simgelerini (işaretlerini) kullanarak yapılan zihinsel bir işlem ve sorunlara çözüm arama yoludur. Düşünme y

  terimlerDüzen: Belli bir toplumda, bir arada yaşamayı mümkün kılan ilişkilerin, o toplumun gereksinimlerine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulmasıdı

  terimlerEbeveyn: Anne ve baba.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın