Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Doğal Gözlem:İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmaksızın gözlemlenmesidir. devam

terimler Doğru Düşünme:Akıl ve mantık ilkelerine uygun olan düşünme işlemi. devam

terimler Doğrulama:Bir önermenin ya da hipotezin doğruluğunu denetlemek için mantıki kanıtlama ve deney yoluyla yapıl devam

terimler Doğrulanabilirlik:Bilimde önermelerin olgularla doğrulanabilme niteliği. devam

terimler Doğrulanabilirlik İlkesi:1. Doğruluğu olgusal olarak test edilebilen, doğruluğuna deneysel olarak karar verilebilen önermel devam

terimler Doğrulanabilirlik-Yanlışlanabilirlik:Deney, gözlem ya da diğer bilimsel yöntemlerle sınama yolu bir önerme ile ilgili olarak doğru yada devam

terimler Doğruluk:Bir düşüncenin düşünceye konu olan nesnesi ile örtüşmesidir,ona uygunluğunu ifade eder. devam

terimler Doğruluk (Hakikat):Bilginin bilgi konusu ile tam uygunluk içinde bulunmasıdır. Bir bilginin doğruluğu, onun kanıtlana devam

terimler Doğruluk Çizelgesi:Bir bileşik önermenin doğruluk değerini, bileşenlerin doğruluk değerlerinin fonksiyonu olarak beli devam

terimler Doğruluk Değeri:Bir önermenin almış olduğu doğru ve yanlış değerlerin bütünü. devam

terimler Doğuştan Donanım:Davranışa genetik etkenlerin katkıda bulunması. devam

terimler Doğuştancılık(İnneizm):Genel olarak, belirli insani özelliklerin sonradan kazanılmış olmayıp, doğuştan getirildiğini öne devam

terimler Doktrin:Fikir sistemi. Öğreti. Bir düşünürün belli bir konuda ileri sürdüğü ve savunduğu görüş. devam

terimler Döndürme:Bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak eş değerini bulma i devam

terimler Dualizm(İkicilik):1- Temelinde,birbirine indirgenemeyen iki prensibin veya cevherin mevcudiyetine inanç bulunan her devam

terimler Duyarsızlaşma:Duygusal yaşamda tekrar tekrar karşılaşılan uyarıcıyı organizmanın belli bir süre sonra kanıksamam devam

terimler Duygu:Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim. devam

terimler Duyum:Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları duyu organı aracılığı ile alıp sinirsel enerji h devam

terimler Duyumculuk(Sensualizm):1- Her türlü bilginin kaynağı olarak duyuları gösteren öğretidir. 2- Genel olarak, tüm bilgiler devam

terimler Duyumun Eşiği:Duyu organlarının bir uyarıcıyı almaya başladığı sınırdır. devam

terimler Duyusal Alan:Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı. devam

terimler Duyusal Uyum:Duyu organlarının çevredeki uyarıcılara alışkanlık göstererek, onlara tepki vermemesidir. devam

terimler Düalizm (ikicilik):Materyalizmle idealizm arasında bir uzlaşma çabasıdır. Descartes'a göre varlık madde ve ruh olmak devam

terimler Dürtü:1- Fizyolojik olan ve tüm canlılarda görülen güdülenme durumları. Örnekler; açlık ve susuzluk. devam

terimler Düşünme:Olay ve nesneler yerine onların simgelerini (işaretlerini) kullanarak yapılan zihinsel bir işlem v devam

terimler Düzen:Belli bir toplumda, bir arada yaşamayı mümkün kılan ilişkilerin, o toplumun gereksinimlerine uygun devam

terimler Ebeveyn:Anne ve baba. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın