eğitim sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerEntüisyonizm (Sezgicilik): Kesin ve değişmez bilgilere sezgi aracılığı ile ulaşılabileceğini savunan akım enstüisyonizmdir.

  terimlerEntüisyonizm(Sezgicilik): Bilginin kaynağı probleminde insanın aracısız bir şekilde kavrayış durumu olan sezgiyi görür.

  terimlerEpiküryen: Dünyevi hazlara aşırı düşkünlük. (Epikürcü ahlak anlayışı.)

  terimlerEpistemoloji (Bilgi Kuramı): 1- İnsan bilgisinin temel yapısını, özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceleyen felsefe disiplinidir. 2- Bilginin ne olduğunu,

  terimlerErdem: 1- Ahlak felsefesinin övdüğü ve ön plana çıkardığı iyilik, dürüstlük, doğruluk, alçakgönüllülük, adalet gibi ahlaki değerler. (Ah

  terimlerErek: Amaç, gaye

  terimlerErekçilik: Gayecilik,amaççılık.

  terimlerErk: Bir şeyi yapabilme gücü. Kudret, iktidar.

  terimlerEstetik: 1- Sanattaki ve doğadaki güzeli kendisine konu alan, estetik değeri tartışma konusu yapan felsefe dalı. 2- Güzelin ne olduğunu sorgulayan,

  terimlerEstetik Haz: Estetik bir öznenin; estetik bir tavırla, estetik bir nesneye yaklaşması sonucunda duyduğu estetik heyecan veya duygu.

  terimlerEstetik Tavır: Sanatla uğraşan, ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavır veya tepki.

  terimlerEşdeğer Önerme: Tüm koşullar altında aynı değeri alan önerme.

  terimlerEşik: Genel olarak tepkinin ortaya çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta. Duyu organının tepkide bulunduğu uyarıcı şiddeti sınırı. Ki

  terimlerEtik: Ahlak felsefesi. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran felsefe dalı.

  terimlerEtik (Ahlak Felsefesi): İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde durur, özünü ve temellerini araştır

  terimlerEtnik: Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

  terimlerEudaimonia: Yaşamanın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad.

  terimlerEvdaimania: Yaşamın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad.

  terimlerEvren: Bir değişkenin alabileceği tüm değerler kümesi.

  terimlerEvrim: Değer veya biçimlerde meydana gelen yavaş yavaş ve kısmi değişim.

  terimlerEylem: İnsanın yaptığı istençli hareket. İnsanın bir dış nedenle değil de, doğrudan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği davranışları.

  terimlerFaiz: Üretim sürecine parasal (yada değişim değeri olan herhangi bir değer) desteğini yatıran sermayenin, üretim sürecinden elde ettiği gelir.

  terimlerFark Eşiği: İki uyaran arasında duyumlanabilen en küçük şiddet farkı.

  terimlerFarklılaşma Eşiği: Bir uyarıcıda fark edilebilen, en küçük şiddet değişmesidir. Yani, aynı türden iki uyarıcıda şiddet farkının ayırt edildiği ilk nokta

  terimlerFatalizm (kadercilik): Her şeyin insanın alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğunu, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyece

  terimlerFayda: Mal ve hizmetin değerini kullanana sağladığı fayda belirleyebilir. Örneğin, araba, ev insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı için de

  terimlerFayda Ahlakı (Utilitarizm): Ahlaksal eylemin amacı faydadır. Her eylem bireye sağladığı fayda ölçüsünde değerlidir. Bize fayda sağlayan durumlar değişirse ahlak sis

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın