Eğitim Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimler Entüisyonizm (Sezgicilik):Kesin ve değişmez bilgilere sezgi aracılığı ile ulaşılabileceğini savunan akım enstüisyonizmdir. devam

  terimler Entüisyonizm(Sezgicilik):Bilginin kaynağı probleminde insanın aracısız bir şekilde kavrayış durumu olan sezgiyi görür. devam

  terimler Epiküryen:Dünyevi hazlara aşırı düşkünlük. (Epikürcü ahlak anlayışı.) devam

  terimler Epistemoloji (Bilgi Kuramı):1- İnsan bilgisinin temel yapısını, özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceleyen felsefe disi devam

  terimler Erdem:1- Ahlak felsefesinin övdüğü ve ön plana çıkardığı iyilik, dürüstlük, doğruluk, alçakgönüllülük, a devam

  terimler Erek:Amaç, gaye devam

  terimler Erekçilik:Gayecilik,amaççılık. devam

  terimler Erk:Bir şeyi yapabilme gücü. Kudret, iktidar. devam

  terimler Estetik:1- Sanattaki ve doğadaki güzeli kendisine konu alan, estetik değeri tartışma konusu yapan felsefe devam

  terimler Estetik Haz:Estetik bir öznenin; estetik bir tavırla, estetik bir nesneye yaklaşması sonucunda duyduğu estetik devam

  terimler Estetik Tavır:Sanatla uğraşan, ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavır veya tepki. devam

  terimler Eşdeğer Önerme:Tüm koşullar altında aynı değeri alan önerme. devam

  terimler Eşik:Genel olarak tepkinin ortaya çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta. Duyu organının tepki devam

  terimler Etik:Ahlak felsefesi. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran felsefe dalı. devam

  terimler Etik (Ahlak Felsefesi):İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde devam

  terimler Etnik:Kavimle ilgili, budunsal, kavmî. devam

  terimler Eudaimonia:Yaşamanın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad. devam

  terimler Evdaimania:Yaşamın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad. devam

  terimler Evren:Bir değişkenin alabileceği tüm değerler kümesi. devam

  terimler Evrim:Değer veya biçimlerde meydana gelen yavaş yavaş ve kısmi değişim. devam

  terimler Eylem:İnsanın yaptığı istençli hareket. İnsanın bir dış nedenle değil de, doğrudan doğruya kendisinin ge devam

  terimler Faiz:Üretim sürecine parasal (yada değişim değeri olan herhangi bir değer) desteğini yatıran sermayenin devam

  terimler Fark Eşiği:İki uyaran arasında duyumlanabilen en küçük şiddet farkı. devam

  terimler Farklılaşma Eşiği:Bir uyarıcıda fark edilebilen, en küçük şiddet değişmesidir. Yani, aynı türden iki uyarıcıda şidde devam

  terimler Fatalizm (kadercilik):Her şeyin insanın alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğunu, insanın bu önceden belirlenmiş devam

  terimler Fayda:Mal ve hizmetin değerini kullanana sağladığı fayda belirleyebilir. Örneğin, araba, ev insanların y devam

  terimler Fayda Ahlakı (Utilitarizm):Ahlaksal eylemin amacı faydadır. Her eylem bireye sağladığı fayda ölçüsünde değerlidir. Bize fayda devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın