Oyun Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerDenetleme: Bir çıkarımın ya da önermenin geçerli ya da tutarlı olup olmadığını araştırma işlemi.

  terimlerDeney: Varsayımı kanıtlamak üzere sonucu etkileyen değişkenlerle sonuç arasındaki ilişkiyi saptamak üzere pratik uygulamalar yapmaktır.

  terimlerDeneycilik (empirizm): Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren yaklaşım.

  terimlerDeneysel Psikoloji: Deneysel psikoloji bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları tanımlayıp ölçerek hangi davranışı, nasıl ve ne derecede

  terimlerDeneysel Yöntem: 1- İncelenen olayla ilgili neden sonuç ilişkilerini saptamak üzere araştırmacının uygun laboratuar koşullarında hazırladığı ve inceledi

  terimlerDengelenme: Organizmadaki, en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal düzenleme, homeostatis.

  terimlerDeterminizm: İnsanın, "ahlaki eylemleri ile ilgili kararları, içten ve dıştan belirlenen koşulların etkisiyle oluşur" görüşüne dayanarak ahlaki eyleml

  terimlerDeterminizm: İnsanın istenç (irade) ve eylemleri içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir. Kararları içinde bulunduğu koşullara bağlıdır, bu k

  terimlerDeterminizm (belirlenimcilik): 1. Nesne ve olgular arasındaki zorunlu neden-sonuç bağlantısını dile getiren bilimlerin temel aldığı ilke. 2. Evrende bütün olup bitenle

  terimlerDevalüasyon: 1-Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değerinin düşürülmesidir. Yüksek enflasyon yaşayan devletlerin dış

  terimlerDevamlı Pekiştirme: Doğru davranımın her yapılışında pekiştirilmesi.

  terimlerDevasa: Dev gibi, çok büyük.

  terimlerDevlet: Sınırları belirli bir toprak parçası ile bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde egemenlik hakkı kullanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekon

  terimlerDevlet Ricali: Devlet adamları.

  terimlerDevrim (İhtilâl): Tüm değer ve biçimlerde meydana gelen ani ve köklü değişim.

  terimlerDikey Hareketlilik: Toplumsal yapıda tabakalar arasındaki iniş çıkışlar.

  terimlerDiktatör: Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse, zorba.

  terimlerDil: 1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi. 2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerle anlatmaya yarayan bir dizgedir (sistemdi

  terimlerDin: 1- Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. 2- Bu nitelikteki

  terimlerDin Felsefesi: Dinin temel iddiaları hakkında akli,tarafsız,kapsamlı,tutarlı ve eleştirici bir tarzda düşünmek.

  terimlerDini Kurallar: Allah (c.c.) tarafından insanların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri, mutlu ve huzurlu olmaları için gönderilmiş ilahi kanun ve kurallardı

  terimlerDinsel Bilgi: Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi, dinsel bilgidir.

  terimlerDiyalektik: 1. Genel olarak değişimi simgeler. Akıl, mantık olarak da kullanılır. 2. Bir kavramdan öteki kavrama çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerl

  terimlerDiyalektik Materyalizm: 1- Marksist felsefeye, Marksizmin özellikle de varlık, bilgi ve yöntem kuramıyla ilgili boyutuna, Marksizmin eski Doğu Bloku'ndaki savunucu veya

  terimlerDogma: 1- Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin yada ideolojinin temeli yapılan sav(iddia). 2- Bir felsefe okulunda benimsenen, doğru diye

  terimlerDogmatik olma: Eleştiriye, kuşkuya, sorgulamaya kapalı olma.

  terimlerDogmatizm: 1- İnsan zihninin varlık hakkında doğru ve kesin bilgi edinebileceğini öne süren yaklaşım. 2- İlkeleri ve öğretileri sorgulamadan kabul

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın