Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Denetleme:Bir çıkarımın ya da önermenin geçerli ya da tutarlı olup olmadığını araştırma işlemi. devam

terimler Deney:Varsayımı kanıtlamak üzere sonucu etkileyen değişkenlerle sonuç arasındaki ilişkiyi saptamak üzere devam

terimler Deneycilik (empirizm):Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren yaklaşım. devam

terimler Deneysel Psikoloji:Deneysel psikoloji bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları tanımlayıp ölçerek han devam

terimler Deneysel Yöntem:1- İncelenen olayla ilgili neden sonuç ilişkilerini saptamak üzere araştırmacının uygun laboratuar devam

terimler Dengelenme:Organizmadaki, en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal düzenleme, h devam

terimler Determinizm:İnsanın, "ahlaki eylemleri ile ilgili kararları, içten ve dıştan belirlenen koşulların etkisiyle o devam

terimler Determinizm:İnsanın istenç (irade) ve eylemleri içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir. Kararları içi devam

terimler Determinizm (belirlenimcilik):1. Nesne ve olgular arasındaki zorunlu neden-sonuç bağlantısını dile getiren bilimlerin temel aldı devam

terimler Devalüasyon:1-Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değerinin düşürülmesidir. Yüks devam

terimler Devamlı Pekiştirme:Doğru davranımın her yapılışında pekiştirilmesi. devam

terimler Devasa:Dev gibi, çok büyük. devam

terimler Devlet:Sınırları belirli bir toprak parçası ile bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde egemenlik hakkı devam

terimler Devlet Ricali:Devlet adamları. devam

terimler Devrim (İhtilâl):Tüm değer ve biçimlerde meydana gelen ani ve köklü değişim. devam

terimler Dikey Hareketlilik:Toplumsal yapıda tabakalar arasındaki iniş çıkışlar. devam

terimler Diktatör:Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse, zorba. devam

terimler Dil:1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi. 2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerl devam

terimler Din:1- Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren topl devam

terimler Din Felsefesi:Dinin temel iddiaları hakkında akli,tarafsız,kapsamlı,tutarlı ve eleştirici bir tarzda düşünmek. devam

terimler Dini Kurallar:Allah (c.c.) tarafından insanların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri, mutlu ve huzurlu olmaları devam

terimler Dinsel Bilgi:Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde devam

terimler Diyalektik:1. Genel olarak değişimi simgeler. Akıl, mantık olarak da kullanılır. 2. Bir kavramdan öteki ka devam

terimler Diyalektik Materyalizm:1- Marksist felsefeye, Marksizmin özellikle de varlık, bilgi ve yöntem kuramıyla ilgili boyutuna, devam

terimler Dogma:1- Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin yada ideolojinin temeli yapılan sav(iddia). 2- devam

terimler Dogmatik olma:Eleştiriye, kuşkuya, sorgulamaya kapalı olma. devam

terimler Dogmatizm:1- İnsan zihninin varlık hakkında doğru ve kesin bilgi edinebileceğini öne süren yaklaşım. 2- İ devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın