Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Çıkarım:1- Bir önermeyi (bilgiyi) kendisini içeren daha genel önerme veya önermelerden sonuç olarak çıkarm devam

terimler Çıkarım:Bir ya da birden çok önermeden bir yargı (sonuç) çıkarma işlemi. devam

terimler Çoğunluk Sistemi:Bir seçim çevresinde seçime giren partiler arasında en çok oy alan partinin seçimi kazanmış sayıld devam

terimler Çok Değerli Mantık:Önermelerin doğru ve yanlıştan başka doğruluk değerleri de olduğunu kabul eden mantık sistemi. devam

terimler Çokçuluk(Pluralizm):Varlıkların, olayların gerçekliğin, hakikatin açıklamasında birden fazla ilkenin temelde bulunduğu devam

terimler Çözümleme:Bileşik olanı ayırarak çözmek. Bir bütünü parçalara ayırmak. devam

terimler Çözümleyici Çizelge:Çıkarım ve önermeleri çözümleyerek denetlenmesini sağlayan çizelge. devam

terimler Çözümleyici felsefe (analitik felsefe):Dil çözümlemelerine dayalı felsefe yöntemini geliştiren ve felsefenin görevini mantıki dil çözümle devam

terimler Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod):Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam

terimler Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod):Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam

terimler Damping:Bir malın gerçek değerinin altında satılmasıdır. devam

terimler Danıştay:Hükümetle yurttaş arasındaki sorunları inceleyen Bölge İdare Mahkemeleri'ni denetler. Hükümetin gü devam

terimler Davranış:Organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı gösterdiği, ölçülebilen ya da gözlenebilen her türlü t devam

terimler Davranış Kalıbı:Toplumda belirli davranışların uygun bulunup yinelenmesi sonucu ortaya çıkan genel davranış biçimi devam

terimler Dayatma:Kendi istediğini yaptırmakta direnmek. Bir şeyi zorla kabul ettirmek, empoze etmek. devam

terimler Dedüksiyon(Tümdengelim):Genelden özele, tümelden tikele,külliden cüziye,bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütme veya ç devam

terimler Deflasyon:1- Ulusal paranın değerinin yükselmesi sonucu mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir. Deflasyo devam

terimler Değer:1. İnsanların bir mala ya da hizmete yükledikleri öneme değer denir. 2. İnsanın insanla ve doğa devam

terimler Değilleme:Olumlu bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan mantık değişmezi. devam

terimler Değişim:Biçim ve ilişkilerde bir durumdan, başka bir duruma geçme. devam

terimler Değişken:1- Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul ya da obje. 2- Mantık ve matematikte x, devam

terimler Deizm:1- Tanrı'nın evreni kendi yasalarına göre işleyen bir düzen olarak yarattığını savunur. Ancak yara devam

terimler Deizm(İlahçılık):Tanrının varlığını kabul etmekle birlikte tanrının evreni yarattıktan sonra kendi yasasına göre i devam

terimler Demokrasi:Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendini yönettiği yönetim biçimine demokr devam

terimler Demokratik Devlet:Yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanan kurumların temsilcileri yetkilerini halktan alırlar ve s devam

terimler Denek:Deneylerde kullanılan canlı. devam

terimler Denence:Araştırmacının sebep ve sonuç ilişkisi hakkındaki savı. Bu sav deneyin bulguları ile desteklenir v devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın