Oyun Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇıkarım: 1- Bir önermeyi (bilgiyi) kendisini içeren daha genel önerme veya önermelerden sonuç olarak çıkarma işlemi. 2- Verilen önermelerden zihnin

  terimlerÇıkarım: Bir ya da birden çok önermeden bir yargı (sonuç) çıkarma işlemi.

  terimlerÇoğunluk Sistemi: Bir seçim çevresinde seçime giren partiler arasında en çok oy alan partinin seçimi kazanmış sayıldığı sistem.

  terimlerÇok Değerli Mantık: Önermelerin doğru ve yanlıştan başka doğruluk değerleri de olduğunu kabul eden mantık sistemi.

  terimlerÇokçuluk(Pluralizm): Varlıkların, olayların gerçekliğin, hakikatin açıklamasında birden fazla ilkenin temelde bulunduğunu ileri süren öğreti, monizmin zıttı.

  terimlerÇözümleme: Bileşik olanı ayırarak çözmek. Bir bütünü parçalara ayırmak.

  terimlerÇözümleyici Çizelge: Çıkarım ve önermeleri çözümleyerek denetlenmesini sağlayan çizelge.

  terimlerÇözümleyici felsefe (analitik felsefe): Dil çözümlemelerine dayalı felsefe yöntemini geliştiren ve felsefenin görevini mantıki dil çözümlemeleriyle sınırlayan felsefe akımları

  terimlerÇözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme.

  terimlerÇözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme.

  terimlerDamping: Bir malın gerçek değerinin altında satılmasıdır.

  terimlerDanıştay: Hükümetle yurttaş arasındaki sorunları inceleyen Bölge İdare Mahkemeleri'ni denetler. Hükümetin gücünü kötüye kullanmasını ve yurttaş

  terimlerDavranış: Organizmanın iç ya da dış uyarıcılara karşı gösterdiği, ölçülebilen ya da gözlenebilen her türlü tepki.

  terimlerDavranış Kalıbı: Toplumda belirli davranışların uygun bulunup yinelenmesi sonucu ortaya çıkan genel davranış biçimi. Aynı davranışta bulunan insanların, s

  terimlerDayatma: Kendi istediğini yaptırmakta direnmek. Bir şeyi zorla kabul ettirmek, empoze etmek.

  terimlerDedüksiyon(Tümdengelim): Genelden özele, tümelden tikele,külliden cüziye,bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütme veya çıkarım.

  terimlerDeflasyon: 1- Ulusal paranın değerinin yükselmesi sonucu mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir. Deflasyon üretimin tüketimden, dış satımın dı

  terimlerDeğer: 1. İnsanların bir mala ya da hizmete yükledikleri öneme değer denir. 2. İnsanın insanla ve doğa ile olan ilişkisinden doğan birtakım bel

  terimlerDeğilleme: Olumlu bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan mantık değişmezi.

  terimlerDeğişim: Biçim ve ilişkilerde bir durumdan, başka bir duruma geçme.

  terimlerDeğişken: 1- Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul ya da obje. 2- Mantık ve matematikte x, y, z gibi belirsiz semboller. Bir önerme iç

  terimlerDeizm: 1- Tanrı'nın evreni kendi yasalarına göre işleyen bir düzen olarak yarattığını savunur. Ancak yaratan ve düzeni kuran Tanrı'nın, evreni k

  terimlerDeizm(İlahçılık): Tanrının varlığını kabul etmekle birlikte tanrının evreni yarattıktan sonra kendi yasasına göre işlemek üzere tek başına bıraktığı

  terimlerDemokrasi: Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendini yönettiği yönetim biçimine demokrasi denir.

  terimlerDemokratik Devlet: Yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanan kurumların temsilcileri yetkilerini halktan alırlar ve seçimle belirlenirler. Ayrıca bu güçler bi

  terimlerDenek: Deneylerde kullanılan canlı.

  terimlerDenence: Araştırmacının sebep ve sonuç ilişkisi hakkındaki savı. Bu sav deneyin bulguları ile desteklenir veya desteklenmez.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın