Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Edim:Belirli bir durumla karşılaştığında kişinin yapabildikleri. devam

terimler Edimsel Koşullama:Olumlu pekiştirecin elde edilmesini ya da itici olaylardan kaçma ve kaçınmayı sağlayan davranımı ö devam

terimler Edinilmiş Donanım:Davranışa, yaşantılara dayanan öğrenilmiş etkenlerin katkıda bulunması. devam

terimler Egemenlik:1- Devletin belli sınırlar içinde,belli bir toplumda serbestçe iktidar gücünü kullanabilmesidir.Ya devam

terimler Egoizm:Bencillik. Benci ahlak anlayışı. devam

terimler Egzistansiyalizm(Varoluçuluk):Sartre tarafından ortaya atılan görüşe göre insanın kendisini gerçekleştirmesi için önce var olmas devam

terimler Eğitim:İnsanın toplum yaşamına uyum sağlayabilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uygulanan yöntem devam

terimler Eğitim Psikolojisi:Psikolojinin bulgularının eğitim ve öğretime uygulanarak kolaylıklar ve ilerlemeler sağlanması eği devam

terimler Ekonomi:İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini i devam

terimler Ekzogami (dışarıdan evlilik):Seçilen eşin akraba grubu dışından olması durumudur. devam

terimler Elan vital:Hayat hamlesi. Bergson'a göre hayatın sahip olduğu yaratıcı güç. devam

terimler Elektroensefalogram:Beyinde kendiliğinden meydana gelen elektriksel dalgalanmalar. Saçlı deri üstüne yerleştirilen ele devam

terimler Eleştirici görüş (kritisizm):Kant sistemine verilen ad (Bunun nedeni, Kant'ın bilginin ne olduğunu sorması, sınırlarını çizmesi devam

terimler Eleştiricilik(Kritisizm):Septisizm(şüphecilik) ve dogmatizm karışımı bir sistem olan bu felsefe Kant'ın felsefesi olarak an devam

terimler Embesil (Budala):Yaklaşık 20 - 49 zeka bölümüne sahiptirler. Belirli oranlarda da olsa gereksinimlerini karşılayabi devam

terimler Emek:1- Doğal kaynakları işleyen, biçimini ve yerini değiştiren, adedini çoğaltan kas gücü yani iş gücü devam

terimler Empati:Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini v devam

terimler Empirizm (Deneycilik):Doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. İnsan aklında doğuştan b devam

terimler Emprizm(Deneycilik):Bilginin kaynağı olarak insan yaşantısı ve duyumları gören öğreti. devam

terimler Endogami (içerden evlilik):Seçilen eşin akraba grubu içinden olması durumudur. devam

terimler Endüstri (Sanayi) Psikolojisi:Üretimde verimi artırmak amacıyla, insan emeğinin daha üretken hale getirilmesi endüstri psikoloji devam

terimler Enflasyon:1- Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi sonucu paranın satın alma gücünün düşmesidir. Enflas devam

terimler Enformasyon:Tanıtma, bilgi. Belli bir alanda ve belli bir toplumda bilgi ve haberlerin yayılmasına olanak sağ devam

terimler Engellenme:1- Elde etmek istediğimiz bir nesneye, ulaşmak istediğimiz belirli bir amaca varmamız engellendiği devam

terimler Enstitü:Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumla devam

terimler Entegre:Bütünleşmiş. devam

terimler Entelektüel:Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver. Fikir devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın