eğitim sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerPsikoloji: İnsanların duyumsal (görme, tad alma, vb.) duygusal, davranışsal, bilişsel (zihinsel) özelliklerini inceler. Başka bir deyişle psikoloji insa

  terimlerPsikoloji İllüzyon: Ortamdaki uyarıcının bireyin kaygı ve korkularına bağlı olarak yanlış algılanmasıdır.

  terimlerPsikometrik Psikoloji: Psikolojinin sonuçlarını testler, anketler aracılığı ile sayısallaştırmak, psikolojide kullanılmak üzere ölçüm araçlarının geliştir

  terimlerPsikosomatik Hastalık: Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık.

  terimlerPsikoterapi: Davranış bozukluklarının ya da hafif şiddetteki uyum bozukluklarının psikolojik tekniklerle tedavisi.

  terimlerRant: 1- Doğal kaynak sahibinin üretimden aldığı pay. 2- Toprağın üretime katılmasından sonra üretim gelirlerinden toprak sahibine düşen gel

  terimlerRantiye: Üretime katkısı olmadan kira ve faiz geliri elde ederek yaşamını sürdüren kişi.

  terimlerRasyonalizm: Hakikatin ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarımlarda bulan öğretilerin genel adı. Akılcılık, usçuluk.

  terimlerRasyonalizm (Akılcılık): Rasyonalizme göre, zorunlu, kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. O halde doğru bilginin kaynağı akıldır. Duyu organların

  terimlerRealizm (Gerçekçilik): Varlık vardır anlayışı realizmdir. Realizm varlığın insan bilincinin dışında insan bilincinden bağımsız olarak var olduğunu savunur. Re

  terimlerReaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.

  terimlerRefleks: 1- Dıştan gelen uyarıcılar karşısında aniden gösterilen istem dışı tepkilere refleks denir. 2- Belirli bir uyarıcıya gösterilen olduk

  terimlerRefleksiyonlu Bilgi: Kendi üzerine dönen sadece düşünülen şeyi değil ait olduğu düşünceyi de sorgulayan bilgi. Örneğin 1- bilgi nedir? 2)Bilginin ne olduğu

  terimlerReform: Düzeltme.

  terimlerRehberlik ve Danışmanlık Psikolojisi: Normal yaşamda karşılaşılan sorun ve sıkıntıları, çevreye uyum güçlüklerini ele alan psikoloji dalı rehberlik ve danışmanlık psikoloj

  terimlerRejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.

  terimlerRekabet (Yarışma): Piyasaya aynı malı süren firmaların mücadelesidir.

  terimlerREM uykusu: Uykunun, hızlı göz hareketlerinin ve rüyaların görüldüğü beşinci ve son evresi.

  terimlerRevalüasyon: Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değer kazanmasıdır. (Devalüasyonun tam tersi)

  terimlerRevizyon: Yeniden gözden geçirip düzeltme.

  terimlerRitüel: Ayin. Âdet hâline gelmiş.

  terimlerRol: Belirli bir sosyal statüdeki kişinin göstermesi beklenen davranış örüntüsü.

  terimlerRol Çatışması: Statülerin gerektirdiği bazı rollerin birbirini zorlaştırması durumu.

  terimlerRuh: 1- Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi; bedenin yaşama gücü, yaşama soluğu. 2- Doğal - canlı yaşam ilkesi.

  terimlerRuhçu görüş (spiritüalizm): Tinselcilik. Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu ve maddi olanın yalnızca ruhsal gerçekliğin bir görünüşü olduğunu ya da salt bir

  terimlerRüya: Uykuda görülen görsel imgelerdir.

  terimlerSadakat: Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın