Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Psikoloji:İnsanların duyumsal (görme, tad alma, vb.) duygusal, davranışsal, bilişsel (zihinsel) özelliklerin devam

terimler Psikoloji İllüzyon:Ortamdaki uyarıcının bireyin kaygı ve korkularına bağlı olarak yanlış algılanmasıdır. devam

terimler Psikometrik Psikoloji:Psikolojinin sonuçlarını testler, anketler aracılığı ile sayısallaştırmak, psikolojide kullanılmak devam

terimler Psikosomatik Hastalık:Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık. devam

terimler Psikoterapi:Davranış bozukluklarının ya da hafif şiddetteki uyum bozukluklarının psikolojik tekniklerle tedav devam

terimler Rant:1- Doğal kaynak sahibinin üretimden aldığı pay. 2- Toprağın üretime katılmasından sonra üretim devam

terimler Rantiye:Üretime katkısı olmadan kira ve faiz geliri elde ederek yaşamını sürdüren kişi. devam

terimler Rasyonalizm:Hakikatin ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarımlarda bulan öğretilerin gene devam

terimler Rasyonalizm (Akılcılık):Rasyonalizme göre, zorunlu, kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. O halde doğru bi devam

terimler Realizm (Gerçekçilik):Varlık vardır anlayışı realizmdir. Realizm varlığın insan bilincinin dışında insan bilincinden bağ devam

terimler Reaya:Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam

terimler Refleks:1- Dıştan gelen uyarıcılar karşısında aniden gösterilen istem dışı tepkilere refleks denir. 2- devam

terimler Refleksiyonlu Bilgi:Kendi üzerine dönen sadece düşünülen şeyi değil ait olduğu düşünceyi de sorgulayan bilgi. Örneğin devam

terimler Reform:Düzeltme. devam

terimler Rehberlik ve Danışmanlık Psikolojisi:Normal yaşamda karşılaşılan sorun ve sıkıntıları, çevreye uyum güçlüklerini ele alan psikoloji dal devam

terimler Rejim:Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi. devam

terimler Rekabet (Yarışma):Piyasaya aynı malı süren firmaların mücadelesidir. devam

terimler REM uykusu:Uykunun, hızlı göz hareketlerinin ve rüyaların görüldüğü beşinci ve son evresi. devam

terimler Revalüasyon:Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değer kazanmasıdır. (Devalüasyon devam

terimler Revizyon:Yeniden gözden geçirip düzeltme. devam

terimler Ritüel:Ayin. Âdet hâline gelmiş. devam

terimler Rol:Belirli bir sosyal statüdeki kişinin göstermesi beklenen davranış örüntüsü. devam

terimler Rol Çatışması:Statülerin gerektirdiği bazı rollerin birbirini zorlaştırması durumu. devam

terimler Ruh:1- Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi; bedenin yaşama gücü, yaşama soluğu. 2- Doğal - canlı ya devam

terimler Ruhçu görüş (spiritüalizm):Tinselcilik. Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu ve maddi olanın yalnızca ruhsal gerçekliğin bir devam

terimler Rüya:Uykuda görülen görsel imgelerdir. devam

terimler Sadakat:Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın