Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Sinir Akımı:Sinir lifinde meydana gelen, sinir hücresinin gönderici bölümü üzerinden ve sinaptik boşluktan diğ devam

terimler Sistem:Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenle devam

terimler Sistematik:Dizgeli, sistemli. devam

terimler Sistematik Gözlem:Araştırmacının belirli teknikleri kullanarak, gözlem ortamını denetim altına alarak gözlem yapması devam

terimler Sistemlilik:Belli bir yöntem-yol ile elde edilmiş olma (Örn bilimsel felsefi, dini bilgi sistemlidir.) devam

terimler Sivil Toplum:Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendi hak ve özgürlüklerini savunabilen örgütlenmelerdir. devam

terimler Sivil Toplum:Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade eder. devam

terimler Siyasal Parti:Yurt ve ülke sorunlarını çözmek ve devleti yönetmek için iktidara gelmek amacı ile kurulan örgütle devam

terimler Siyaset:Belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleşmesi istenen bir değişim için uygulanması planlanan tüm gi devam

terimler Siyasi Parti:İktidar olmak ve devleti yönetmek amacında olan, ülke sorunları üzerinde belli bir siyaseti benims devam

terimler Skolastik felsefe:İnançla bilgiyi, kilise öğretisiyle özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde devam

terimler Snop:Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davr devam

terimler Sofistler:Yunanistan'da MÖ 5 ve 4. yüzyıllarda, gençlere doğru düşünme, konuşma ve davranmayı öğretme amacıy devam

terimler Sofizm:Sofist felsefe İ.Ö. 5. yüzyılda, doğa filozoflarına tepki olarak doğar. Sofistlere göre duyu veril devam

terimler Somut:Belli bir zamanda, belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağ devam

terimler Sonuç:Öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme. devam

terimler Sororat:Erkeğin ölen eşinin kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilikte de annesiz kalan çocuklara en iyi teyzel devam

terimler Sorumluluk:İnsanın özgürce yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesidir. devam

terimler Sorunsal:Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. devam

terimler Sosyal Algı:Bireyin içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişi, nesne ya da durumları algılayıp tutumlar oluştur devam

terimler Sosyal Devlet:Demokrasilerde devlet, yurttaşlarının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak zorundadır. D devam

terimler Sosyal Psikoloji:Bireyin grup içinde değişen davranışları ve grupların ortak davranışlara yönelmelerini araştıran a devam

terimler Sosyal ve yasal engeller:Bireyin amacına ulaşmasını engelleyen toplumsal değerler ve kanunlara sosyal ve yasal engeller den devam

terimler Sosyal Zeka:Toplumsal çevreye uyum sağlamada, insanlarla iyi ilişkiler kurmada kendini gösterir. Sosyal zekası devam

terimler Sosyalist Devlet:Üretim araçlarının mülkiyeti ve kullanma hakkı kamu adına devletindir. Devlet, üretimi kamu ihtiya devam

terimler Sosyalizm:Üretimi devletin düzenlemesini ve üretim araçlarının devletleştirilmesini savunan öğreti. Üretimde devam

terimler Sosyokültürel:Aynı anda bir toplumu veya toplum- sal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın