Oyun Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerSinir Akımı: Sinir lifinde meydana gelen, sinir hücresinin gönderici bölümü üzerinden ve sinaptik boşluktan diğer sinir hücresine (veya hücrelerine) geç

  terimlerSistem: Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenlenmiş düşünceler bütünü.

  terimlerSistematik: Dizgeli, sistemli.

  terimlerSistematik Gözlem: Araştırmacının belirli teknikleri kullanarak, gözlem ortamını denetim altına alarak gözlem yapmasıdır. Sistematik gözlemde araştırmacı,

  terimlerSistemlilik: Belli bir yöntem-yol ile elde edilmiş olma (Örn bilimsel felsefi, dini bilgi sistemlidir.)

  terimlerSivil Toplum: Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendi hak ve özgürlüklerini savunabilen örgütlenmelerdir.

  terimlerSivil Toplum: Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını ifade eder.

  terimlerSiyasal Parti: Yurt ve ülke sorunlarını çözmek ve devleti yönetmek için iktidara gelmek amacı ile kurulan örgütlenmelere siyasal parti denir.

  terimlerSiyaset: Belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleşmesi istenen bir değişim için uygulanması planlanan tüm gidiş yolları.

  terimlerSiyasi Parti: İktidar olmak ve devleti yönetmek amacında olan, ülke sorunları üzerinde belli bir siyaseti benimseyen ve bu görüşü gerçekleştirmek isteye

  terimlerSkolastik felsefe: İnançla bilgiyi, kilise öğretisiyle özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefes

  terimlerSnop: Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen.

  terimlerSofistler: Yunanistan'da MÖ 5 ve 4. yüzyıllarda, gençlere doğru düşünme, konuşma ve davranmayı öğretme amacıyla kent kent dolaşarak para karşılı

  terimlerSofizm: Sofist felsefe İ.Ö. 5. yüzyılda, doğa filozoflarına tepki olarak doğar. Sofistlere göre duyu verileri insanlara göre değiştiğinden kesin b

  terimlerSomut: Belli bir zamanda, belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağımsız gerçeklik.

  terimlerSonuç: Öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme.

  terimlerSororat: Erkeğin ölen eşinin kardeşiyle evlenmesidir. Bu evlilikte de annesiz kalan çocuklara en iyi teyzelerin bakabileceği mantığı egemendir.

  terimlerSorumluluk: İnsanın özgürce yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesidir.

  terimlerSorunsal: Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele.

  terimlerSosyal Algı: Bireyin içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişi, nesne ya da durumları algılayıp tutumlar oluşturmasına sosyal algı denir. Örneğin, bir

  terimlerSosyal Devlet: Demokrasilerde devlet, yurttaşlarının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Devlet bu görevi yerine getirmek için vergi

  terimlerSosyal Psikoloji: Bireyin grup içinde değişen davranışları ve grupların ortak davranışlara yönelmelerini araştıran alana sosyal psikoloji denir.

  terimlerSosyal ve yasal engeller: Bireyin amacına ulaşmasını engelleyen toplumsal değerler ve kanunlara sosyal ve yasal engeller denir.

  terimlerSosyal Zeka: Toplumsal çevreye uyum sağlamada, insanlarla iyi ilişkiler kurmada kendini gösterir. Sosyal zekasını iyi kullanan bir insan çevresinde sevilir,

  terimlerSosyalist Devlet: Üretim araçlarının mülkiyeti ve kullanma hakkı kamu adına devletindir. Devlet, üretimi kamu ihtiyaçlarını temel alarak planlar.

  terimlerSosyalizm: Üretimi devletin düzenlemesini ve üretim araçlarının devletleştirilmesini savunan öğreti. Üretimde ve üretilenlerin dağıtımında bireyin

  terimlerSosyokültürel: Aynı anda bir toplumu veya toplum- sal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın