Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Önerme Eklemi:"ve", "veya", "ise", "ancak ve ancak", "değil" gibi, bir ya da daha çok sayıda önermeden yeni bir devam

terimler Önermeler Mantığı:Geçerliliği yalnız önerme eklemlerine dayanan çıkarımları konu edinen mantık sistemi. devam

terimler Öngörü:Gelecekteki olayları önceden sezinleme. devam

terimler Önsel(Apriori):Önsel olan.Tecrübeden önce gelen,akli şey,evveli.Düşüncede bulunan,deneyden gelmeyen. devam

terimler Önsezi:Temellendirilemeyen duygu. Bilinmeyenin, gelecekle ilgili olanın önceden duyulması, doğru gibi say devam

terimler Örneklem Grubu:Kamuoyu yoklaması yapmak amacıyla, zamandan ve ekonomiden tasarrufu sağladığı için toplumun genel devam

terimler Öykünme:Başka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, taklit. devam

terimler Öz:Varlığın aslını kuran şey; temel özellik. Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu olgusu; bir şeyi o şey devam

terimler Öz nitelik:Var olan şeylerin özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti; yüklem. devam

terimler Özdeş:Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen. Örneğin Panteizmde Tanrı ile Doğa özdeştir. devam

terimler Özdeş İkizler:Döllenen tek yumurtanın kromozomlarının eşit iki parçaya bölünmesi sonucu olarak gelişen ikizlerde devam

terimler Özdeşlik:Bir şeyin kendisiyle aynı olması ve kendisinden başka bir şey olmaması. ("Bir şey neyse odur. Ke devam

terimler Özdeşlik İlkesi:Bir şeyin kendi kendisiyle aynı olmasını ifade eden mantık ilkesi. devam

terimler Özelleme:Bir açık önermede geçen x değişkeninin yerine belli bir ad ya da terim koymakla elde edilen önerme devam

terimler Özgür irade:İradenin özgür oluşu; insanın isteme ve karar verme özgürlüğü. devam

terimler Özgürlük:1- Genel olarak, kişinin kendi kendisini belirlemesi; bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zor devam

terimler Öznelcilik(Subjektiflik):Ferdin merkeze alınması.Bireysel olan.Bireye ait olan fikir.Fikrin işe karışması. devam

terimler Özümleme:Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme. devam

terimler Panteizm:1-Evren ve tanrıyı bir ve aynı gören anlayış.Evren=Tanrı. 2-Tanrı'nın dünyaya aşkın değil de, i devam

terimler Panteizm (Tüm tanrıcılık):Panteizm, Tanrı ve evreni bir gören, özdeş gören anlayıştır. Bu görüş, Tanrı'yı doğanın dışında dü devam

terimler Para:Mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen değişim aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan kıymetli ka devam

terimler Paradigma:1. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yöntem, varsayım, yaklaşım ya da kuramları içeren çerçeve. devam

terimler Paradoks:Sezgisel olarak doğru kabul edilmiş öncüllerden yola çıkarak tümdengelim yoluyla bir çelişki ya da devam

terimler Paranoya:Bu tür düşünce bozukluğu gösterenlerde büyüklük, üstünlük, zenginlik, aşk, icat, keşif, düşmanlık, devam

terimler Parlamento:Halkın oyu ile seçilen ve yasama gücünü kullanan milletvekillerinin oluşturduğu meclistir. Parlame devam

terimler Patent:Buluş belgesi. devam

terimler Patrilokal:Evlilik sonucu kadın erkeğin evine gelir ve aile erkeğin evinde kurulur. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın