Eğitim Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖnerme Eklemi: "ve", "veya", "ise", "ancak ve ancak", "değil" gibi, bir ya da daha çok sayıda önermeden yeni bir önerme kurmaya yarayan bağ.

  terimlerÖnermeler Mantığı: Geçerliliği yalnız önerme eklemlerine dayanan çıkarımları konu edinen mantık sistemi.

  terimlerÖngörü: Gelecekteki olayları önceden sezinleme.

  terimlerÖnsel(Apriori): Önsel olan.Tecrübeden önce gelen,akli şey,evveli.Düşüncede bulunan,deneyden gelmeyen.

  terimlerÖnsezi: Temellendirilemeyen duygu. Bilinmeyenin, gelecekle ilgili olanın önceden duyulması, doğru gibi sayılması.

  terimlerÖrneklem Grubu: Kamuoyu yoklaması yapmak amacıyla, zamandan ve ekonomiden tasarrufu sağladığı için toplumun genel özelliklerine sahip olduğu düşünülen in

  terimlerÖykünme: Başka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, taklit.

  terimlerÖz: Varlığın aslını kuran şey; temel özellik. Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu olgusu; bir şeyi o şey yapan, öyle oluşunu sağlayan şey;

  terimlerÖz nitelik: Var olan şeylerin özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti; yüklem.

  terimlerÖzdeş: Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen. Örneğin Panteizmde Tanrı ile Doğa özdeştir.

  terimlerÖzdeş İkizler: Döllenen tek yumurtanın kromozomlarının eşit iki parçaya bölünmesi sonucu olarak gelişen ikizlerden her biri.

  terimlerÖzdeşlik: Bir şeyin kendisiyle aynı olması ve kendisinden başka bir şey olmaması. ("Bir şey neyse odur. Kendisinden başka bir şey olamaz." ilkesi, ma

  terimlerÖzdeşlik İlkesi: Bir şeyin kendi kendisiyle aynı olmasını ifade eden mantık ilkesi.

  terimlerÖzelleme: Bir açık önermede geçen x değişkeninin yerine belli bir ad ya da terim koymakla elde edilen önerme.

  terimlerÖzgür irade: İradenin özgür oluşu; insanın isteme ve karar verme özgürlüğü.

  terimlerÖzgürlük: 1- Genel olarak, kişinin kendi kendisini belirlemesi; bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir

  terimlerÖznelcilik(Subjektiflik): Ferdin merkeze alınması.Bireysel olan.Bireye ait olan fikir.Fikrin işe karışması.

  terimlerÖzümleme: Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.

  terimlerPanteizm: 1-Evren ve tanrıyı bir ve aynı gören anlayış.Evren=Tanrı. 2-Tanrı'nın dünyaya aşkın değil de, içkin olduğunu öne süren Tanrı anla

  terimlerPanteizm (Tüm tanrıcılık): Panteizm, Tanrı ve evreni bir gören, özdeş gören anlayıştır. Bu görüş, Tanrı'yı doğanın dışında düşünmez.

  terimlerPara: Mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen değişim aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan kıymetli kağıt ya da madenlere para denir.

  terimlerParadigma: 1. Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yöntem, varsayım, yaklaşım ya da kuramları içeren çerçeve. 2. Genel olarak, ideal bir durum ya da

  terimlerParadoks: Sezgisel olarak doğru kabul edilmiş öncüllerden yola çıkarak tümdengelim yoluyla bir çelişki ya da doğru olmayan, temel inançlara aykırı

  terimlerParanoya: Bu tür düşünce bozukluğu gösterenlerde büyüklük, üstünlük, zenginlik, aşk, icat, keşif, düşmanlık, kıskançlık gibi konularda gerç

  terimlerParlamento: Halkın oyu ile seçilen ve yasama gücünü kullanan milletvekillerinin oluşturduğu meclistir. Parlamentonun temel görevi yasa yapmak, yasa deği

  terimlerPatent: Buluş belgesi.

  terimlerPatrilokal: Evlilik sonucu kadın erkeğin evine gelir ve aile erkeğin evinde kurulur.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   23 24 25 26 27 28 29   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın