Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Pedagojik:Eğitimle, eğitim bilimi ile ilgili. devam

terimler Pekiştireç:Bir davranımın güçlendirilmesine yarayan uyaranlar. devam

terimler Pekiştirme:Koşullu tepkinin sönmemesi için koşullu tepkiyi oluşturan uyarıcının tekrarlanması. devam

terimler Perde:İşitsel uyarıcılardaki frekansların tizlik-peslik boyutunda algılanması. devam

terimler Peygamber:Tanrı'nın, buyruklarını insanlara iletmek üzere seçtiği kişidir. devam

terimler Piramidal:Piramit biçiminde olan. devam

terimler Platform:Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü. devam

terimler Poligami (çok eşle evlilik):Bir erkeğin birden çok kadınla ya da bir kadının birden çok eşle aynı anda evli olmasıdır. devam

terimler Politeizm (Çok tanrıcılık):Farklı dinlere inanan grupların bir arada yaşaması sonucu oluşan tüm toplumsal gruplarda site devl devam

terimler Portföy:Gerçek veya tüzel bir kişinin kazanç sağlamak amacıyla oluşturduğu mali varlıklar bütünü. devam

terimler Postülat:Bir sistemin temelinde öne sürülen ya da doğruluğu kabul edilen varsayım. devam

terimler Pozitif:Olumlu, negatif karşıtı. devam

terimler Pozitif (Olumlu) Korelasyon:İki değişken arasında birlikte artan ya da birlikte azalan doğru orantılı bir ilişki varsa korelas devam

terimler Pozitivist:Tek geçerli bilgi olarak bilimsel bilgiyi gören anlayış. devam

terimler Pozitivizm (Olguculuk):Doğa bilimlerinin hızlı bir biçimde geliştiği 19. yüzyılda doğmuştur. Felsefi sistemler yaşadıkla devam

terimler Pozitivizm(Olguculuk):Deneyle,olguyla ıspatlanamayan hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen öğreti.Metafizik ve matematiği devam

terimler Pragmatizm:Başarıcılık.Ölçüt olarak sonuç veya eylemin yararını gören öğreti. devam

terimler Pragmatizm (Faydacılık):Bilgiye fayda açısından yaklaşan pragmatizm bir yaşam felsefesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nd devam

terimler Pragmatizm (Yararcılık):Hakikati ve gerçekliği yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren felsefe öğret devam

terimler Prensip:İlke, düstur, kural, temel neden. devam

terimler Problem Çözme:Birçok durumda düşünme, problem çözmeye yöneliktir. Kişinin bir amaca, hedefe ulaşmaya çalışırken devam

terimler Problematik:Sorunsal. Çözümü belli olmayan. Doğru olma olanağı olmakla birlikte kuşku uyandıran, kesin olmayan devam

terimler Projektif Teknikler:Kişiliği incelemek için belirsiz bir uyarıcı kullanılarak uygulanan kişilik testleri. devam

terimler Proletarya:Sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışan işçiler içerisinden toplumsal sınıfının farkında ola devam

terimler Propaganda:Bir düşünceyi veya inancı savunan kişilerin, kendi gruplarını çoğaltmak amacıyla her türlü iletişi devam

terimler Protokol:Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge. devam

terimler Psikiyatri:Davranış bozukluklarının tanınması ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın