Oyun Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerPedagojik: Eğitimle, eğitim bilimi ile ilgili.

  terimlerPekiştireç: Bir davranımın güçlendirilmesine yarayan uyaranlar.

  terimlerPekiştirme: Koşullu tepkinin sönmemesi için koşullu tepkiyi oluşturan uyarıcının tekrarlanması.

  terimlerPerde: İşitsel uyarıcılardaki frekansların tizlik-peslik boyutunda algılanması.

  terimlerPeygamber: Tanrı'nın, buyruklarını insanlara iletmek üzere seçtiği kişidir.

  terimlerPiramidal: Piramit biçiminde olan.

  terimlerPlatform: Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.

  terimlerPoligami (çok eşle evlilik): Bir erkeğin birden çok kadınla ya da bir kadının birden çok eşle aynı anda evli olmasıdır.

  terimlerPoliteizm (Çok tanrıcılık): Farklı dinlere inanan grupların bir arada yaşaması sonucu oluşan tüm toplumsal gruplarda site devletlerinde ağırlıklı olarak görülür.

  terimlerPortföy: Gerçek veya tüzel bir kişinin kazanç sağlamak amacıyla oluşturduğu mali varlıklar bütünü.

  terimlerPostülat: Bir sistemin temelinde öne sürülen ya da doğruluğu kabul edilen varsayım.

  terimlerPozitif: Olumlu, negatif karşıtı.

  terimlerPozitif (Olumlu) Korelasyon: İki değişken arasında birlikte artan ya da birlikte azalan doğru orantılı bir ilişki varsa korelasyon pozitiftir.

  terimlerPozitivist: Tek geçerli bilgi olarak bilimsel bilgiyi gören anlayış.

  terimlerPozitivizm (Olguculuk): Doğa bilimlerinin hızlı bir biçimde geliştiği 19. yüzyılda doğmuştur. Felsefi sistemler yaşadıkları çağın özelliklerinden etkilenere

  terimlerPozitivizm(Olguculuk): Deneyle,olguyla ıspatlanamayan hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen öğreti.Metafizik ve matematiği reddeder.

  terimlerPragmatizm: Başarıcılık.Ölçüt olarak sonuç veya eylemin yararını gören öğreti.

  terimlerPragmatizm (Faydacılık): Bilgiye fayda açısından yaklaşan pragmatizm bir yaşam felsefesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bu akım, felsefi bir akım olmanın

  terimlerPragmatizm (Yararcılık): Hakikati ve gerçekliği yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren felsefe öğretisi.

  terimlerPrensip: İlke, düstur, kural, temel neden.

  terimlerProblem Çözme: Birçok durumda düşünme, problem çözmeye yöneliktir. Kişinin bir amaca, hedefe ulaşmaya çalışırken bir engellemeyle karşılaşmasına ya

  terimlerProblematik: Sorunsal. Çözümü belli olmayan. Doğru olma olanağı olmakla birlikte kuşku uyandıran, kesin olmayan.

  terimlerProjektif Teknikler: Kişiliği incelemek için belirsiz bir uyarıcı kullanılarak uygulanan kişilik testleri.

  terimlerProletarya: Sanayi devriminden sonra fabrikalarda çalışan işçiler içerisinden toplumsal sınıfının farkında olan kesim. Kapitalist toplumda alt tabakay

  terimlerPropaganda: Bir düşünceyi veya inancı savunan kişilerin, kendi gruplarını çoğaltmak amacıyla her türlü iletişim araçlarını kullanarak diğer grupl

  terimlerProtokol: Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.

  terimlerPsikiyatri: Davranış bozukluklarının tanınması ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   24 25 26 27 28 29 30   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın