Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Sadizm:Başkalarına eziyet etmek, acı çektirmek tutkusu ve eylemi. Cinsellik de içerebilir. Bir cinsel kim devam

terimler Safsata (Sofizma):Yanlış öncüllerden yanlış sonuç çıkartmak ya da doğru öncüllerden kıyasın kurallarına uymayarak ya devam

terimler Saldırganlık:Öfke ve düşmanlık hisleriyle ilgili genel bir terim. Saldırganlık; tehdit edilme, aşağılanma ve en devam

terimler Salt:Arı. İçine, kendisine yabancı başka hiçbir şey karışmamış olan. devam

terimler Sanat Bilgisi:Sanatçı özne (sübje) nin, nesnel dünyayı, estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler devam

terimler Sanat Eseri:Sanatçı tarafından bir estetik tavır sonucu oluşan bir eserdir. Bilinçli bir varlık tarafından ort devam

terimler Sanat felsefesi:1- İnsanın meydana getirdiği eserleri ele alan, sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını in devam

terimler Sanayi Devrimi:18. yy.'ın son çeyreğiyle 19. yy.'ın ilk çeyreği arasında önce İngiltere'de, sonra Kıta Avrupa'sın devam

terimler Sanı(Doxa):Yunancada ''kanaat,zan,aldatıcı görünüş,hüküm''anlamlarına gelir. devam

terimler Sanrı:Genellikle büyüklük ve izlenme, zarar görme ögelerini taşıyan yersiz, mantık dışı inanç veya düşü devam

terimler Sav:Tez. Konulmuş olan. Kanıtlanması gereken bilimsel iddia. devam

terimler Saygınlık (prestij, itibar):Toplum içerisindeki ilişkilerde herhangi bir kişiye yada kuruma diğerlerine karşı sosyo-ekonomik h devam

terimler Sayıştay:Parlamento bütçe ile devlet adına para harcama yetkisini hükümete verir. Sayıştay, hükümetin bu pa devam

terimler Seçim:Halkın belirli bir süre için kendini yönetecek vekillerini seçmek üzere oy kullanmasına seçim deni devam

terimler Sembol:İlişki, bağlantı, çağrışım, görenek, alışkanlık vb. nedenlerle, başka bir şeyi temsil eden uya devam

terimler Sembolik Mantık:Çıkarımların sembolik dile çevrilerek kesin olarak denetlenmelerini sağlayan mantık. devam

terimler Sendika:İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korum devam

terimler Sentez:Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme. Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içind devam

terimler Sentez (Çözümleme):Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. Bu birleşmenin sonucu. Tez antite devam

terimler Septisizm (Kuşkuculuk, Şüphecilik):Kuşkucu Pyrhon (Piron), verilen her yargının çelişiği için de güçlü nedenler olduğunu söyleyerek, devam

terimler Sermaye:1- Önceki üretim faaliyetleri sonucunda elde edilmiş ve tüketim amacıyla kullanılmayıp başka malla devam

terimler Sessiz Konuşma:Düşünme işleminin imgelemede olduğu gibi nesnelerin görüntüleriyle değil, kavramların ve sözcükler devam

terimler Sezgi:Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi. devam

terimler Sezgicilik:Sezgiyi felsefi bilginin temeli olarak gören öğreti. devam

terimler Sınai:Sanayi ile ilgili, endüstriyel. devam

terimler Simge:Sözcüğün, aynı varlığa, durum ya da eyleme işaret etmesidir. devam

terimler Simülasyon:Gerçek olmayan gerçeği temsil eden göstergelerdir. Benzetim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın