Yazılı Sınav Soruları

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerSadizm: Başkalarına eziyet etmek, acı çektirmek tutkusu ve eylemi. Cinsellik de içerebilir. Bir cinsel kimlik ve kişilik sapmasıdır.

  terimlerSafsata (Sofizma): Yanlış öncüllerden yanlış sonuç çıkartmak ya da doğru öncüllerden kıyasın kurallarına uymayarak yanlış sonuç çıkartmaktır. Örnek

  terimlerSaldırganlık: Öfke ve düşmanlık hisleriyle ilgili genel bir terim. Saldırganlık; tehdit edilme, aşağılanma ve engellenme durumlarına tepki olarak ortaya

  terimlerSalt: Arı. İçine, kendisine yabancı başka hiçbir şey karışmamış olan.

  terimlerSanat Bilgisi: Sanatçı özne (sübje) nin, nesnel dünyayı, estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden yaratmasıyla sanat bilgis

  terimlerSanat Eseri: Sanatçı tarafından bir estetik tavır sonucu oluşan bir eserdir. Bilinçli bir varlık tarafından ortaya konulmuş, İçinde güzellik barındır

  terimlerSanat felsefesi: 1- İnsanın meydana getirdiği eserleri ele alan, sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını inceleyen bir felsefe dalıdır. Sanat felsefesi

  terimlerSanayi Devrimi: 18. yy.'ın son çeyreğiyle 19. yy.'ın ilk çeyreği arasında önce İngiltere'de, sonra Kıta Avrupa'sında ortaya çıkan üretimde serileşmeyi

  terimlerSanı(Doxa): Yunancada ''kanaat,zan,aldatıcı görünüş,hüküm''anlamlarına gelir.

  terimlerSanrı: Genellikle büyüklük ve izlenme, zarar görme ögelerini taşıyan yersiz, mantık dışı inanç veya düşünce. Paranoid şizofrenide görülür

  terimlerSav: Tez. Konulmuş olan. Kanıtlanması gereken bilimsel iddia.

  terimlerSaygınlık (prestij, itibar): Toplum içerisindeki ilişkilerde herhangi bir kişiye yada kuruma diğerlerine karşı sosyo-ekonomik hiyerarşide üstünlük sağlayan durum.

  terimlerSayıştay: Parlamento bütçe ile devlet adına para harcama yetkisini hükümete verir. Sayıştay, hükümetin bu paraları parlamentonun belirlediği alanlara

  terimlerSeçim: Halkın belirli bir süre için kendini yönetecek vekillerini seçmek üzere oy kullanmasına seçim denir. Demokrasilerde seçimler gizli oy, açık

  terimlerSembol: İlişki, bağlantı, çağrışım, görenek, alışkanlık vb. nedenlerle, başka bir şeyi temsil eden uyarıcı. Sembol bir dış uyarıcı (

  terimlerSembolik Mantık: Çıkarımların sembolik dile çevrilerek kesin olarak denetlenmelerini sağlayan mantık.

  terimlerSendika: İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için arala

  terimlerSentez: Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme. Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme.

  terimlerSentez (Çözümleme): Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. Bu birleşmenin sonucu. Tez antitez sonucunda sentez oluşur.

  terimlerSeptisizm (Kuşkuculuk, Şüphecilik): Kuşkucu Pyrhon (Piron), verilen her yargının çelişiği için de güçlü nedenler olduğunu söyleyerek, hiçbir konuda kesin yargıya varılamay

  terimlerSermaye: 1- Önceki üretim faaliyetleri sonucunda elde edilmiş ve tüketim amacıyla kullanılmayıp başka malların elde edilmesi için kullanılan değerl

  terimlerSessiz Konuşma: Düşünme işleminin imgelemede olduğu gibi nesnelerin görüntüleriyle değil, kavramların ve sözcüklerin zihinde canlandırılmasıyla yapılm

  terimlerSezgi: Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi.

  terimlerSezgicilik: Sezgiyi felsefi bilginin temeli olarak gören öğreti.

  terimlerSınai: Sanayi ile ilgili, endüstriyel.

  terimlerSimge: Sözcüğün, aynı varlığa, durum ya da eyleme işaret etmesidir.

  terimlerSimülasyon: Gerçek olmayan gerçeği temsil eden göstergelerdir. Benzetim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın